Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad är Harmageddon?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Harmageddon och Jisreeldalen har varit skådeplatsen för stora drabbningar sedan tidernas begynnelse.

Fråga: Förklara vad Harmageddon är (Upp.16:16). Ingen religiös församling har förklarat detta. Jag är mycket kritiskt inställd till spekulationer. (H.W.)

Ordet Harmageddon är den grekiska formen av det hebreiska namnet Har Megiddo. Det hebreiska ordet "har" betecknar en bergstrakt eller ett högland och ordet syftar alltså på höglandet med anknytning till orten Megiddo, dvs "Megiddohöjden" eller "Megiddoberget".

I gamla tider var Megiddo en stad av stor betydelse, en viktig kananeisk konungastad i den sydliga änden av den stora Jisreelslätten i Palestina, i södra Galileen, ca 9 mil norr om Jerusalem och 2,5 mil in i landet från Medelhavskusten, några kilometer sydost om berget Karmel. Den låg på en plats där flera viktiga militära vägar och transportleder möttes. Via Maris, den gamla kustvägen som förband Egypten med Damaskus och Österlandet, gick rakt genom Jisreeldalen vid Megiddo.

Sedermera intogs staden av Josua (Jos 12:21) och kom att ligga inom den hebreiska stammen Isaskars område, men tilldelades Manasses stam (Jos 17:11 och 1 Krön 12:21).

Från den ruinhög, som i dag markerar platsen på Harmageddon där den gamla staden låg, har man en imponerande utsikt över Jisreeldalen, som sträcker sig mot nordväst. Den här dalsänkan är Israels största och bördigaste dal, och ofta kallas den helt enkelt bara Ha'emek, "Dalen". Utgrävningarna av ruinerna i Megiddo har bragt i dagen en kananeisk stad med gator och tempel, en egyptisk fästning och en stad från Salomos tid med hans berömda stallar.

Med tanke på områdets strategiska betydelse är det inte underligt att Harmageddon och Jisreeldalen har varit skådeplatsen för stora drabbningar sedan tidernas begynnelse. Det är faktiskt ett av den antika världens blodigaste slagfält, och det finns rentav historiker som menar att här har utkämpats fler slag än på någon annan plats i världen. Här besegrade Baruk kananeerna, här segrade Gideon över midjaniterna, här led kung Saul nederlag mot filisteerna, och här stupade konung Josia i striden mot farao Neko.

Och den här platsen nämns alltså även i bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, i det stycke som du nämner, där det i profetian om "den yttersta tiden" framgår att Harmageddon strax före Messias ankomst åter kommer att bli centrum för en väldig truppsammandragning - "Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon" (Upp 16:16) - och utgångspunkten för ett avgörande militärt slag.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilddjuret och romarriket
Jag undrar om du skulle vilja skriva ner vilka exakta bibelställen det står om det nya romarriket i Europa?

Harmageddon - en självuppfyllande profetia?
Hur skall vi tolka om det självuppfyllande profetian om armageddon uppfylls? Mäkta organisationer i USA främst lobbar om detta, dels att utrota Islam, därefter att få Judarna att anta Kristus återkomst.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det isåfall?

Harmageddon
Vad är Harmageddon?

Jesu återkomst och uppryckandet
Vad innebär ”uppryckandet” och kan man utläsa någonting ur bibelns profetior eller Jesus eget ord när det kommer att hända?

'Apokalyps' - vad är det?
I filmer där jorden hotas av undergång använder man ofta ord som 'apokalyps' (och 'apokalyptisk')? Varifrån kommer det ordet? Är det ett bibliskt ord och exakt vad betyder det isåfall?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.