Följ Bibelfrågan på Facebook

Meningen med livet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Fråga: Vad är meningen med livet? (J.H.)

Den fråga du ställer är något som människor har grubblat över i alla tider.

Finns det någon mening med livet? Finns det något syfte med vår existens? Är hela livet bara en tillfällighet, en följd av atomers nyckfulla lek och planlösa kombinationer under en bråkdels sekund i en oändlig evighet - eller placerades mänskligheten här på jorden av en intelligent och allsmäktig skapare med ett bestämt syfte? Och vad är i så fall det syftet?

Om vi går till bibeln kan vi konstatera att den första ledtråden till svaret finns redan i dess första kapitel, i berättelsen om hur Gud skapade livet på jorden.

Här ser vi hur Gud skapade fåglarna "efter deras slag", fiskarna "efter deras slag" och kreaturen "efter deras slag". Han skapade åsnorna efter åsnornas art, myrorna efter myrornas art, aporna efter apornas art... (1 Mos 1:20-25) Men han skapade inte människan efter människans art. Gud skapade människan till sin egen avbild, efter Guds egen "art", efter hans eget slag, till att vara lik honom! (1 Mos 1:26-27)

Därigenom skilde sig människan klart från alla andra livsformer på denna planet. Till skillnad från alla djur på jorden skapades hon med en avgörande relation till Gud, en länk till Gud, ett syfte och ett mål som ger livet en större mening än vi någonsin har kunnat föreställa oss. Vi skapades till att bli hans avbild.

Meningen med livet var inte att vi bara skulle leva några korta år som fysiska, dödliga människor. Guds avsikt när han skapade oss var att vi - under förutsättning att vi själva ville - skulle bli lika honom och få evigt liv liksom han själv har evigt liv!

Nu är det ju ganska uppenbart att vi inte är särskilt lika Gud. Gud är ande och odödlig. Vi är materia och dödliga. Och om vi ser oss omkring i världen så kan vi lätt konstatera att vi knappast heller har Guds fullkomliga andliga karaktär. Den enkla förklaringen är att människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk. Människan som fysisk varelse är bara den första fasen, den första etappen. Adam skapades av lera, av jordisk materia, till en fysisk varelse. Han skapades förgänglig, utan någon inneboende odödlighet.

Den viktigaste etappen återstår alltså - vår väg från denna tillfälliga fysiska existens till en evig andlig tillvaro. Vår väg till Gud. Lermodellen ska formas och förvandlas till det slutliga fulländade andliga mästerverket - Guds avbild, med fullkomlig gudomlig karaktär och natur. Och vägen dit börjar med sonen till en snickare i den lilla staden Nasaret i Mellanöstern...

Jesus! Guds son!

Bibeln säger att han föddes här på jorden för att rädda oss undan döden, den död som är en oundviklig följd av det faktum att vi - liksom Adam - är fysiska varelser, uppbyggda av materia, och saknar Guds ande, den heliga anden som ger evigt liv.

Han föddes här för att öppna dörren till livet som vår vägran att följa Guds vilja, dvs det som bibeln kallar synd, har stängt.

Han föddes här för att visa oss vägen till ett liv ledda av Guds ande, Jesu ande - ett liv i kärlek, respekt, förtroende, förståelse - ett liv med Kristus som förebild (1 Joh 2:6 och Fil 2:5).

Han föddes här för att vi skulle kunna få den ande som är LIV (Rom 8:10) så att vi - på samma sätt som vi en gång föddes till ett fysiskt liv av våra fysiska föräldrar - en dag ska kunna födas av Gud till ett evigt andligt liv (Rom 8:11 och 1 Kor 15:51-53)!

Det är meningen med livet.

Men det är ändå inte allt!

I tusen år blir det - om vi tackar ja till Guds erbjudande - vår oerhörda förmån att tillsammans med Kristus förvandla vår värld till ett paradis och visa miljarder människor vägen till evigt liv.

Och mer ändå...

Det yttersta syftet med människans skapelse är så oerhört, att det nästan är ofattbart!

När Gud placerade de första människorna på jorden, gav han dem i uppdrag att råda över - att vårda och sköta - vår planet och allt levande där (en uppgift som vi hittills inte har skött särskilt bra). Men Guds plan omfattade, och omfattar, mycket mer än så.

Bibeln säger att Jesus Kristus blev insatt av Gud "att ärva allting" (Heb 1:3). Allting! Hela skapelsen! Hela universum! Och...

"... alla som drivs av Guds ande är Guds söner... Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar" (Rom 8:14,16-17)

Guds syfte är att vi ska ärva världsalltet tillsammans med Kristus!

Gud inbjuder oss med andra ord - hur otroligt det än låter - att tillsammans med Kristus råda över hela den ändlösa skapelsen!

"Skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras" (Rom 8:19)

När vi blickar upp mot stjärnorna är det följaktligen vår framtid vi skådar. Gud är skapare och Han gjorde oss att bli lika Honom - att ta del i nya och ännu väldigare skaparverk genom hela evigheten. Framför oss ligger ett evigt liv, fyllt med nya fascinerande, inspirerande uppgifter, först i ett tusenårigt rike på jorden, Guds rike, Tusenårsriket, och sedan i en oändlig evighet...

Tala om mening med livet!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig). Det målet uppnår vi när vi uppstår och/eller förvandlas till evigt levande andliga varelser.

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Tusenårsriket
Tusenårsriket är helt enkelt en av benämningarna på det som kristna i alla tider har bett om i bönen 'Fader vår', det som i bibeln kallas för 'Guds rike' eller 'himmelriket' - det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Orättvist på domedagen
Är inte Gud orättvis? Alla som lever och levat nu sedan Jesu tid, de har ju inte fått samma chans egentligen som de människor som kommer att leva under tusenårsriket! För med den perfekta regering som blir då, och i den perfekta världen som skall vara då, har ju de människorna mycket större chans att bli kristna, eller hur?

Varför kallas församlingen förstling?
På flera ställen i Bibeln, både i Jakobs brev och i Uppenbarelseboken, kallas församlingen för "förstling" och "förstlingsfrukt". Vad är det för uttryck och vad menas med det?

Pingsten
Ett av pingstens namn i det gamla Israel var "skördehögtiden". För 2000 år sedan fick det namnet en ny innebörd då den kristna församlingen grundades.

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.