Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Vad var meningen med livet före Abraham?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesu samtida i Palestina hade fått all insikt de behövde, genom att de tillhörde det folk som Gud valt att uppenbara sin vilja för, både genom lagen och genom hela Skriften.

Fråga: Vad var meningen med livet för alla människor på jorden mellan syndafallet och Guds ingripande genom Abraham? "Planeringen" för Jesu ankomst startade väl med Abraham? (M.Ö.)

Meningen med livet var och är densamma för alla människor som någonsin levt, lever och kommer att leva på jorden - att bli lika Gud. När Gud väl skapat människan (adam) var processen i gång. Varje människa som föddes, föddes med samma "mening", dvs att slutligen förvandlas från den här fysiska tillvaron till ett evigt liv.

Visserligen kunde ingen människa få "direktkontakt" med Gud genom Guds ande så som vi kan i dag - det blev inte möjligt förrän den "adam som ger liv", Jesus "Messias", hade dött och uppstått - så fungerade det fysiska livet på jorden ändå som den nödvändiga förberedelsen för det val som varje människa måste göra: att följa Gud eller inte.

Efter Jesu uppståndelse, under "församlingens tid" (som vi lever i nu), kallar Gud ett antal människor, drar dem till sig och ger dem sin ande som en "förskottslikvid" och därmed också en garanti för evigt liv. Men den stora majoriteten befinner sig i precis samma situation som alla de som levde före Abraham. Olika omständigheter gör att de inte här och nu, under den här tiden på jorden, får möjlighet att förstå och ta ställning till Guds erbjudande.

Men bibeln säger att Jesus dog och uppstod för alla människor, oavsett när och var de levt eller lever. Alla kommer att få samma möjlighet att besluta sig för om de vill ha evigt liv eller inte.

Jesus nämner ju vid ett tillfälle att det vid den slutgiltiga granskningen - den "yttersta domen" - kommer att bli lättare för dem som levde i Sodom och Gomorra (och det var ju före Abraham) än för Jesu samtida som sett och hört honom. De som bodde i Sodom och Gomorra hade aldrig fått någon möjlighet att välja, eftersom de levde i en helt annan kultur och var uppvuxna med andra gudar. Jesu samtida i Palestina hade däremot fått all insikt de behövde, genom att de tillhörde det folk som Gud valt att uppenbara sin vilja för, både genom lagen och genom hela Skriften.

Allra svårast blir det för dem som Gud kallat och som tagit emot hans ande men sedan låtit sina egna intressen ta överhanden. De som verkligen borde vetat bättre...

Vad det gäller "planeringen för Jesu ankomst" så är det nog lite svårt att datera tankarna och besluten hos ett väsen som befinner sig utanför både tid och rum. Men Guds ord till ormen (Satan) i 1 Mos 3:15 - "Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen" - har ansetts syfta på "Människosonen" som en dag skulle krossa Satans makt.

Det innebär att sett ur vårt tidsperspektiv så ingick det hela tiden i Guds planering att Satans tid var begränsad och att en människa en dag i framtiden skulle göra slut på hans inflytande för evigt. Men exakt när, var och hur det skulle ske var något som berodde på människornas egna val och beslut under de följande generationerna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds löfte till Abraham
'Herren' lovade Abraham och hans avkommor nuvarande Israel. Vad finns det för bevis på det utom hans egen berättelse till avkomman?

Judendomens betydeolse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Abraham och Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon "förtur" till himlen? Är inte villkoren desamma för alla människor?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.