Följ Bibelfrågan på Facebook

Skulle messias döpa?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Fanns det en föreställning om att den kommande messias skulle döpa i vatten? Eller att den kommande profeten skulle göra det? De skriftlärde frågar ju Johannes Varför döper du om du inte är Messias eller profeten? Finna det i GT något om dop i vatten? (S.H.)

Inom judendomen förekom olika dop och reningar/tvagningar, och det fanns bland många en uppfattning att Messias skulle döpa i vatten och rena folket. Den baserades bl a på texter som dessa:

"Jag skall hämta er hos de främmande folken, samla in er från alla länder och föra er till ert eget land. Sedan skall jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag skall göra er rena. Jag skall ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag skall ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande skall jag fylla er. Jag skall se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni skall få bo i det land jag gav era fäder. Så skall ni vara mitt folk, och jag skall vara er Gud." (Hes 36:24-28)

"Så säger Herren Gud: Jag skall hämta israeliterna hos de folk som de har kommit till, jag skall samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land, på Israels berg, gör jag dem till ett enda folk, och de skall alla lyda under en enda kung. Aldrig mer skall de vara två folk, aldrig mer skall de delas i två kungariken. De skall sluta att orena sig med sina avgudabilder och vidriga beläten och med alla sina brott. Jag skall rädda dem ur den trolöshet som de har gjort sig skyldiga till, och jag skall göra dem rena." (Hes 37:21-23)

"Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet." (Sak 13:1)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När döptes Jesus?
Trettondag jul firas ju med anledning av de "tre" vise männens besök i Betlehem. Då uppenbarar sig frågan: när döptes Jesus (om han döptes) och firar man i så fall den dagen?

Döpte Jesus någon?
Dopet spelar ju en viktig roll i den kristna kyrkan nuförtiden, men döpte Jesus någonsin någon?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Barndop eller vuxendop?
Liksom den judiska omskärelsen utgjorde bekräftelsen på en människas fysiska släktskap med Abraham, utgjorde det kristna dopet bekräftelsen på hennes andliga släktskap med Abraham.

Handpåläggning
Handpåläggning är ju något som förekommer i skilda sammanhang i kyrkorna, men kanske mest i samband med helbrägdagörelse. Vad är syftet? Är det bara någonting symboliskt eller har det någon verklig verkan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.