Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristet miljöansvar

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Herre... din vredes dag har kommit... när du skall löna dina tjänare... och fördärva dem som fördärvar jorden...'

Fråga: Finns det något ställe i bibeln som säger något om hur man som kristen bör se på naturen och miljön? Jag tänker närmast på huruvida man som kristen ska engagera sig i miljöfrågor. (L.E.)

Miljöfrågorna var knappast på tapeten på bibelns tid, men däremot visar bibeln klart att med kärleken till Gud följer en aktning och en respekt för hans skapelse, för den värld han gett oss att vårda, för naturen och djuren både på land och i luften och vattnet.

När Gud skapade människan till sin avbild och gav henne i uppgift att "råda" över jorden - och de andra levande varelserna på vår planet - gjorde han henne helt enkelt till sin "verkställande representant" på den här planeten. Det är följaktligen vår uppgift, vår skyldighet, att utöva vår makt över skapelsen - över djuren och naturen - i enlighet med Guds egen moraliska vilja, att "vårda" den värld som Gud har skapat - naturen och allt som lever där med vördnad och kärlek på samma sätt som Gud har omsorg om hela sin väldiga skapelse (Läs t ex Ps 104:21, 25, 27 och Ords 12:10).

Skyldigheten att vårda Guds verk hänger också samman med ansvaret gentemot våra medmänniskor. Det är vår plikt att ta hand om den miljö vi alla delar, att inte fördärva jorden för vår nästa och för våra efterkommande. I grund och botten handlar det alltså om detta som Jesus sammanfattar i orden:

"Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem!"

Och slutligen finns det ett mycket tänkvärt ställe i Uppenbarelseboken som handlar om den dag då Kristus ska komma på himmelens skyar för att upprätta Guds rike på jorden:

"Vi tackar dig, Herre Gud, du Allsmäktige, du som är och som var, för att du har tagit makten, din stora makt, och trätt fram som konung... Din vredes dag har kommit... när du skall löna dina tjänare profeterna och de heliga och dem som fruktar ditt namn, små och stora, och då du skall fördärva dem som fördärvar jorden" (Upp 11:18)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud, människan och djuren
Vad menar Gud när han säger att människan ska 'råda över djuren'?

Kan djur få evigt liv?
Har djur också möjlighet att få evigt liv, eller är det bara människor som har det?

Kristen och djurrättsaktivist
Kan man vara kristen och djurrättsaktivist? Är det rätt att bryta mot lagen för att rädda djur som utsätts för vanvård, misshandel eller far illa på annat sätt?

Är naturdyrkan satanisk?
Är allt dyrkande av naturen, skapelsen, sataniskt?

Har djur någon själ?
Vad som skiljer människan från övriga organismer på jorden är att hon har skapats med en potential som är unik.

Hade inte skapelsen varit bättre utan människor?
Om man ser på jordens historia så har vi människor lyckats förstöra och slita ut oerhört mycket under den korta tid vi funnits här. Måste man då inte säga att det var ett misstag av Gud att skapa mänskligheten?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.