Följ Bibelfrågan på Facebook

Får en kristen slå sin hustru?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att vara kristen är att leva som kristen. Den som inte lever som kristen är inte kristen!

Fråga: Jag läste en bok av Eva Lundgren som heter 'Gud och alla andra karlar'. Den innehåller intervjuer med kristna män som misshandlar sina kvinnor. Dessa män hävdar att de handlar efter Guds vilja och efter Bibelns påbud. Var i Bibeln står det att endast mannen får känna lust? Har mannen rätt att slå kvinnan ren från lust? Varför får bara mannen ta initiativ till samlag? (A.)

Först av allt är det bara att konstatera att de män som Eva Lundgren intervjuat helt enkelt inte var kristna. Det är naturligtvis mycket möjligt att de påstått sig vara det - och det är rentav möjligt att de har varit medlemmar av någon församling - men om de misshandlar "sina kvinnor" (vilket uttryck!), så har de genom sitt eget handlande klart visat att de inte är kristna.

För det räcker ju naturligtvis inte att påstå sig vara något. Jag blir inte vare sig president, miljonär eller kines bara för att jag påstår mig vara det, och detsamma gäller detta att vara kristen. Det räcker inte att säga sig vara det.

Bibeln ger själv en fullt klar och tydlig definition av vad en kristen är:

Att vara kristen är att tillhöra Kristus - därav själva ordet "kristen" - och ha honom som sitt enda föredöme, sin förebild. Bibeln uppmanar oss att sträva efter att följa honom, försöka leva så som han levde, handla så som han skulle ha gjort.

Paulus definierar faktiskt i sitt brev till den romerska församlingen, Rom 8:9, en kristen just som en som "har Kristi ande", så att Kristus lever genom människan och så att Guds eget väsen kommer till uttryck i allt hon tänker och gör (Gal 2:20).

Kort sagt: Att vara kristen är att leva som kristen. Den som inte lever som kristen är inte kristen! Det är våra handlingar - och resultatet av våra handlingar som visar om vi är kristna eller inte. Och de män som intervjuats i Eva Lundgrens bok har följaktligen med all önskvärd tydlighet visat att de inte är kristna.

Därmed kan vi gå vidare till dina övriga frågor...

Som du förstår står det ingenstans i bibeln att en man har rätt att misshandla sin hustru (eller någon annan heller för den delen, vare sig kvinna, man, barn eller djur).

Det står inte heller någonstans i Guds ord att endast mannen får känna sexuell lust - eller att mannen skulle ha rätt att "slå kvinnan ren från lust". (Vilken normal man kan förresten vilja att "hans" kvinna ska sakna lust...?

Och självklart får en kvinna likaväl som en man ta initiativet till samlag.

Män och kvinnor är förvisso inte lika, men vi är jämlika! Gud skapade människan till man och kvinna. Vi är två olika "varianter på samma tema". Med samma känslor, samma drömmar, samma syfte, samma mål - och samma rättigheter.

Ingenting av allt det du räknar upp har något som helst stöd i Guds ord. Hela resonemanget verkat totalt absurt och kan bara bottna i någon form av sjuklig rädsla och mindrevärdeskomplex. Ingen som hävdar eller gör sig skyldig till något av det är kristen eller baserar sitt handlande på någonting i Kristi undervisning. Gud har gett oss vår förmåga att känna lust och vilja älska för att vi - män och kvinnor - ska visa, ta initiativ till och ge varandra så mycket ömhet och närhet, värme och kärlek, njutning och tillfredsställelse, både andligen och kroppsligen, vi någonsin kan!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomens syn på man och kvinna
Vad har egentligen kristendomen för syn på man och kvinna och deras roller i äktenskapet? Jag har i alla fall fått intrycket att det är mannen som ska bestämma och kvinnan som ska foga sig.

Kristendom och sex
Jag undrar vad kristna har för syn på sexualiteten mellan man och kvinna. Får de själva avgöra eller bestämmer Gud? Finns det några speciella regler för sexualiteten? Kan man läsa dem i bibeln och i så fall var? Är det till exempel mannen som bestämmer eller kvinnan?

Kristet kvinnoförtryck
Tyvärr har det aldrig existerat något kristet samhälle och kommer inte heller att göra det förrän Guds rike upprättas på jorden.

Kvinnosynen i bibeln
Om nu Gud inte gör skillnad på kön, varför är då så många kristna, till och med högt uppsatta och väl belästa biskopar, emot kvinnliga präster? Har de inte fått det från Bibeln? De har väl knappast kommit på det själva?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Tillåter bibeln omgifte?
Vad säger bibeln om omgifte? Kan en frånskild gifta om sej? Får man gifta sig med en frånskild? Var står det att en man/kvinna får ta till sig en ny hustru/man?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.