Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför missionerar de kristna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Redan i mitten på 30-talet hade lärjungar rest runt Medelhavet, till Turkiet, Grekland och Italien, österut till Indien och söderut till Egypten.

Fråga: Varför är kristendomen en missionerande religion? (L.L.)

När Jesus lämnade sina lärjungar förklarade han att han snart skulle komma tillbaka och upprätta Guds rike på jorden. Och han uppmanade dem att till dess bege sig ut i hela världen och sprida budskapet om att Gudsriket snart skulle vara verklighet och att var och en som var beredd att vända sig bort från synden och börja leva efter Guds vilja skulle få leva där - i evighet. Denna uppmaning brukar kallas för "missionsbefallningen".

Och man började sprida budskapet att Messias hade kommit - och snart skulle återvända. Detta var något fantastiskt - det betydde ju att de bibliska profetiorna hade gått i uppfyllelse! Snart började man resa ut åt olika håll för att berätta denna goda nyhet ("evangelium" på grekiska) för alla judar som bodde i de judiska kolonierna även utanför Palestina och göra även dem till Jesu lärjungar.

Man reste åt olika håll, först till de närmaste länderna, sedan allt längre bort. Redan i mitten på 30-talet hade lärjungar rest runt Medelhavet, till Turkiet, Grekland och Italien, österut till Indien och söderut till Egypten. Överallt besökte lärjungarna de judiska samhällena och vittnade i synagogorna om vad de varit med om och insett: "Guds rike kommer snart att vara verklighet. Messias som profeterna utlovat och som vi har väntat på - han har kommit! Han hette Jesus och han blev avrättad, men Gud väckte upp honom igen som bevis på att han verkligen var Messias och för att visa att döden inte är slutet. Om ni vänder om och börjar följa Guds vilja så kommer ni också att uppstå till evigt liv när han kommer tillbaka och upprättar sitt eviga rike!"

Överallt började det nu bildas grupper av människor som blivit övertygade om att Jesus var Kristus (de grekisktalande judarnas ord för "Messias") och som därför kallades "kristna". Först bestod de kristna grupperna bara av judar, men snart anslöt sig människor av alla tänkbara nationaliteter och religioner. Så bredde tron på Jesus (dvs tron på att han var Messias/Kristus) ut sig mer och mer över världen, och överallt fortsatte de kristna att följa den uppmaning som Jesus gett till sina lärjungar. I alla tider har följaktligen kristna sett som sin uppgift att "göra människor till Jesu lärjungar" och göra det möjligt för alla som Gud kallar att få evigt liv i gudsriket den dag då Jesus återvänder. Det är skälet till att kristendomen är en missionerande religion.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibeltext om evangelisation
Var i bibeln kan man läsa att Jesus uppmanar sina efterföljare att sprida evangeliet?

Vad hände sedan med lärjungarna?
Vart tog alla lärjungarna vägen efter Jesu himmelsfärd? Finns det dokumenterat?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa sig så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

Apostlarnas resor - vem betalade?
Hur fick Jesus lärjungar plötsligt stora ekonomiska resurser och framför allt språkliga förmågor att resa långt och predika för andra folk?

Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.