Följ Bibelfrågan på Facebook

Moabiternas gud

Bibelfrågan: Frågor och svar

Moabiternas huvudgud blev med tiden guden Kemosh.

Fråga: Vilken gud dyrkade moabiterna vid den tid då Rut lämnade landet med sin svärmor Noomi? (M.S.)

Vi vet inte särskilt mycket om moabiternas religion och religionsutövning. Moabiterna var polyteister liksom andra tidiga semitiska folk. I 4 Mos 25:2 berättas att när israeliterna omkring 1400 f Kr uppehöll sig i Sittim inbjöd moabiterna dem att delta i deras gudars offermåltider, vilket de villigt gjorde: "Och folket åt och tillbad deras gudar. Och Israel slöt sig till Baal-Peor." (Baal-Peor var en gud som hade anknytning till berget Peor och Baal-Peor-kulten tros ha utmärkts av sexuella riter, vilket kanske bidrog till dess lockelse på israeliterna.)

Moabiternas huvudgud blev emellertid med tiden guden Kemosh. Om så var fallet redan vid tiden för israeliternas utvandring vet vi inte, men 300 år senare (ca 1100 f Kr) omnämns i alla fall Kemosh som ammoniternas gud (Dom 11:24), och eftersom ammoniterna och moabiterna var grannfolk med gemensam härstamning, så man kan nog utgå från att Kemosh också var den gud som moabiterna dyrkade i slutet av 1200-talet då Noomi vistades i Moab.

Omkring 950 f Kr uppförde kung Salomo ett altare åt "Kemosh, moabiternas styggelse" på berget öster om Jerusalem (1 Kung 11:7), vilket ju tyder på att han då var helt etablerad som moabiternas huvudgud. Och på Meshastelen (även kallad "moabitstenen") som restes omkring 850 f Kr nämns guden Kemosh som den som hjälpte den moabitiske kungen till hans segrar. (På stelen nämns för övrigt även en kvinnlig motsvarighet till Kemosh, gudinnan Ashtar-Kemosh, som moabiterna också dyrkade och som kan antas vara identisk med fruktbarhetsgudinnan Astarte som tillbads i hela området öster om Medelhavet.)

Fortfarande på 600-talet f Kr talar Jeremia om Kemosh som moabiternas nationalgud (Jer 48:7) och moabiterna brukade därför kallas "Kemosh folk" (Jer 48:46). Uppenbarligen förblev Kemosh moabiternas främste gudom ända till dess att folket försvann ur historien under det persiska rikets erövringar på 500-talet f Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Molok
Vad var guden Molok för sorts gud?

Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken? Enligt Guds lag var det ju förbjudet att göra några bilder av Gud, och några andra gudar tillbad han väl inte?

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Bibelns samarier
Vilka var samarierna (samariterna) som det talas om i evangelierna? Var de judar? Finns det folket fortfarande?

Är muslimernas Allah vår Gud?
Vissa påstår att muslimernas gud Allah är samma gud som "våran" Gud. Men jag har hört att när man läser Koranen kan man se att Allah inte är samma gud som Gud. Kan du ge mig några tecken på att det är skillnad på Gud och Allah?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.