Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur gammal var Mordokai i Esters bok?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den som fördes bort från Jerusalem till Babel var Mordokais farfars far. Själv föddes Mordokai i Babel.

Fråga: Hur ska man få ihop uppgifterna om Mordokai i Esters bok? Där står att han tillhörde de fångar som Nebukadnessar förde till Babylon. Det innebär att Mordokai måste ha varit minst 120 år när händelserna i Esters bok utspelas. Så gammal blev man inte på den tiden och dessutom var han full av kraft med fortsatta uppdrag i det persiska riket. Dessutom är han kusin till Ester och alltså av samma generation. Ester var ju en ung kvinna. Det går helt enkelt inte ihop sig. (R.O.)

Förklaringen är egentligen väldigt enkel. Esters kusin Mordokai tillhörde inte de fångar som Nebukadnessar förde bort, utan han var ättling till en av dem dem som fördes i fångenskap till Babel. De verser som orsakar bekymmer är Ester 2:5-6 som lyder så här:

"I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit. Han hade förts bort från Jerusalem med de fångar som [...] fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel." (Folkbibeln)

"På borgen i Susa fanns en jude som hette Mordokai, son till Jair, son till Shimi, son till Kish av Benjamins stam. Han hörde till dem som blivit bortförda från Jerusalem [...] av den babyloniske kungen Nebukadnessar." (Bibel 2000)

Båda översättningarna kan lätt misstolkas som att den "han" som fördes bort var Mordokai, men i själva verket syftar ordet "han" på benjaminiten Kish. Det framgår mycket tydligare i grundtexten där meningen lyder så här:

"I Susans borg fanns en viss judisk man vars namn var Mordokai, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit, som hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Jekonja, Juda kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel."

Det är alltså ingen tvekan om att orden "som hade förts bort från Jerusalem" syftar på Mordokais farfars far, benjaminiten Kish, som mer än hundra år tidigare varit en av alla dessa som fördes som fångar till Babel. Så lyder texten också i de allra flesta översättningar: "...Kish, som hade förts bort..."

Kishs sonsons son Mordokai föddes i Babel först i slutet av 500-talet f Kr, cirka 70-80 år senare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Drottning Ester i bibeln
I Gamla testamentet finns en bok om en drottning som hette Ester. Hur kommer det sig att hon fick en egen bok i Bibeln?

Den babyloniska fångenskapen
Jag behöver veta allt om judarnas fångenskap i Babylon.

Nebukadnessar och judarna
I vilket rike och under vilken tid regerade Nebukadnessar och på vilket sätt ingrep han i judarnas historia?

När började judarnas fångenskap i Babylon?
Enligt profetiorna i Daniel, Jeremia och Sakarja skulle judarna vara fångar i Babylon i 70 år. Men om de fördes bort i fångenskap år 586 f Kr och återvände år 539 f Kr när Babylon intogs av perserna, så blir det är ju bara 47 år. Hur går det ihop?

Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.