Följ Bibelfrågan på Facebook

När skrev Moses Moseböckerna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När, var, hur - och av vem - Mose egna skrifter fogades samman med de ursprungligen muntliga traditionerna om mänsklighetens urhistoria är oklart.

Fråga: Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna? (G.I.)

Exakt när de fem Moseböckerna (hebreiska Toran) som inleder Gamla testamentet sammanställdes är naturligtvis omöjligt att veta. Det handlar om ett mycket omfattande verk och det är uppenbart att det tillkom under en lång tidsrymd. Att böckerna bär Mose namn betyder inte att han är deras upphovsman, utan att han är böckernas centralgestalt. Av vissa uppgifter i Moseböckerna framgår det dock klart att Moses skrev ner olika episoder vid olika tillfällen.

I 2 Mos 17:14 står t ex att han befalldes att i en bok uppteckna striden mot Amalek, i 2 Mos 2:24 står att han skrev ner Herrens ord vid Sinai, och av 4 Mos 33:2 framgår att Mose på Herrens befallning gjorde en förteckning över de platser där Israels barn slog läger under vandringen genom öknen. Vidare sägs det att Mose skrev ner lagen och gav den åt prästerna (5 Mos 31:9), liksom att han nedtecknade sin avskedssång (5 Mos 31:22).

När, var och hur Mose egna skrifter så småningom fogades samman med exempelvis skapelseberättelserna, de gamla ursprungligen muntliga traditionerna om mänsklighetens urhistoria, Babels torn, syndafloden etc och slutligen sammanställdes till den helhet som avslutas med skildringen av Mose död, är oklart. Enligt den äldsta judiska traditionen gjordes det av Mose själv eller under hans ledning, medan många forskare har angett Torans tillkomst till olika tidpunkter mellan 1000 och 500 f Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Bibelns författare
Vilka som höll i pennorna då de olika böckerna skrevs är omöjligt att säga med absolut säkerhet.

Gamla testamentets språk
Jag undrar på vilket språk Gamla Testamentet skrevs?

Har man ändrat i Guds ord?
De äldsta bevarade hebreiska manuskripten utgör fortfarande utgångspunkten för alla översättningar, och det är följaktligen helt omöjligt att göra några ändringar i bibeln.

Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Israels slaveri i Egypten
Den första tiden i Egypten var gynnsam för de hebreiska invandrarna, men med tiden började främlingsfientligheten göra sig märkbar och förhållandena för israeliterna blev allt svårare.

Amenhotep eller Ramses?
Enligt bibeln skedde israeliternas uttåg ur Egypten 480 år innan kung Salomo började bygga templet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.