Följ Bibelfrågan på Facebook

Mose, Jesus och Muhammed

Fråga: Vad finns det för likheter/skillnader mellan Moses, Jesus och Muhammed i deras roll i Judendomen, Kristendomen och Islam? Va har anhängarna för syn på dem? Har dem alla en liknande roll i vardera religion? Skiljde sig deras liv mycket åt eller var det ganska lika? Har dem samma syfte i vardera religion? (W.R.)

Svar: Mose var en av de viktigaste personerna i det israelitiska folkets historia. Han adopterades som spädbarn av den egyptiske faraos dotter - sannolikt Hatschepsut - och växte upp vid hovet. Som 40-åring mördade han en egyptisk arbetsledare och tvingades fly ur landet. Han fick arbete som fåraherde hos en midjanitisk präst på Sinaihalvön.

När han som 80-åring vaktade fåren vid berget Horeb (Sinai) tog Herrens ängel kontakt med honom och uppmanade honom att föra israeliterna ut ur Egypten. Han ledde sedan israeliterna från Egypten till Kanaans land, det område som deras förfäder lämnat på grund av missväxt och svält 400 år tidigare. Under vandringen dit uppenbarade sig Gud för honom genom sin ängel och gav honom sin lag i form av tio grundläggande budord. Mose utarbetade omfattande lagar och regler för hur folket skulle leva för att Gud skulle välsigna dem, och xdärför betraktas Mose som den som grundade den israelitiska/judiska tron.

Jesus var en judisk snickare från landskapet Galiléen. Han framträdde åren 27-30 som profet och religiös lärare och samlade en skara lärjungar. Många ansågs att han var den väntade Messias (hebreiska mashiash, grekiska christos) som profeterna lovat skulle komma för att befria judarna och upprätta ett Guds rike.

Detta ledde till att Jesus avrättades som misstänkt upprorsman av de romerska ockupanterna, men enligt sina elever och anhöriga uppstod han tre dagar senare, vilket man tog som bevis för att han verkligen var Guds utvalde. Jesus grundade ingen ny religion. Det skulle dröja flera hundra år innan hans judiska lärjungars övertygelse att han var Messias/Kristus utvecklades till en ny separat religion, kristendomen.

Vad det gäller Muhammed och Islam får du vända dig till någon muslimsk sida. Bibelfrågan är ingen allmän religionssajt utan sysslar uteslutande med Bibeln som judendomens och kristendomens heliga skrift.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Barnet i vassen
Vem var det de hittade i vassen? Vem var det som hittade honom och hur kom det sig att han hamnade i vassen?

När skrev Mose Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?

Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Jag undrar hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken. De ställen som som står i bibeln finns ju inte i dagens kartböcker. Går det att på ett ungefär beskriva ytan?

Mose bröder
Hade Moses några biologiska bröder? Isåfall vilka var de?

Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Hur började kristendomen?
Jag skulle vilja veta historien om kristendomen. Jag får inte ihop det. Kristendomen, är det historien om Moses som hittades i vassen och förde ut sitt folk från Egypten från slaveriet? Jag är jätteförvirrad.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.