Följ Bibelfrågan på Facebook

Evangeliernas mottagare

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Till vem eller vilka skrev Matteus, Markus, Lukas och Johannes sina evangelier? (H.M.)

Eftersom det inte finns någon angiven adressat mer än i Lukas evangelium, är det svårt att ge ett säkert svar, men med hjälp av författarnas sätt att uttrycka sig, kan man åtminstone gissa sig till vilka de riktade sig till.

Matteus sägs ha skrivit en första version av sin Jesusbiografi på arameiska omkring år 40-45, och den är då troligen avsedd att användas i de tidigaste arameiskspråkiga församlingarna. Hans framställning är helt klart riktad till läsare/lyssnare som var införstådda med judiska traditioner och kunde vara intresserade av att se kopplingarna mellan de gammaltestamentliga profetiorna och Jesu liv. Det Matteusevangelium vi har är då hans grekiska version eller översättning av sin ursprungligen arameiska text, gjord inte senare än på 60-talet eftersom han annars utan tvekan skulle ha nämnt Jerusalems förstörelse i samband med Jesu profetior..

Markus vänder sig inte till arameisktalande, vilket framgår av att han tar med arameiska ord och dessutom översätter dem till grekiska eller förklarar vad de innebär. Eftersom han dessutom på flera ställen använder latinska ord och uttryck kan man utgå från att det ligger till så som flera av de gamla kyrkofäderna och historikerna uppger, nämligen att han skrev sitt evangelium då han vistades i Italien på 60-talet och gjorde det på begäran av romerska kristna.

Lukas skrev - också han på 60-talet - på uppdrag av någon för oss okänd person vid namn Theophilus, som uppenbarligen begärt att få en ingående redogörelse för Jesu verksamhet och den kristna församlingens första år.

Johannes skrev ned sin berättelse om Jesu liv och verksamhet långt senare än de övriga, troligen strax före det första sekelskiftet. Eftersom han då länge varit ledare för församlingen i Efesos, kan man anta att han skrev ner sin berättelse i första hand för medlemmarna där men kanske även för de övriga församlingarna i Mindre Asien. 

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs bibeln?
Hur gammal är Bibeln och vem är det som har skrivit den?

Synoptikerna
Varför kallas Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna för synoptikerna?

När skrevs Matteus evangelium
I ett tidigare svar om när bibelns böcker skrevs anges att Matteus skrev sitt evangelium redan år 40. Men om Matteusevangeliet skrevs mindre än tio år efter Jesu korsfästelse (då Judas kastade tillbaka silverpengarna och prästerna köpte åkern) - varför står det då att åkern heter Blodsåkern "ännu i dag"? Uttrycket "ännu idag" brukar åsyfta att en längre tid förflutit.

Är Markusevangeliet baserat på Josefus verk?
Hur kommer det sig att man säger Markus skrevs år 70 när den som skrev den texten baserar sig på Josefus texter som är av senare datum?

Skrevs evangelierna efter år 70?
En bok jag läst säger att eftersom alla fyra evangelieförfattarna låter Jesus tala om templets kommande förstörelse så måste de ha känt till denna händelse som inträffade år 70 i samband med det judisk-romerska kriget. Alltså måste evangelierna ha skrivits efter år 70. Jag bifogar ett kapitel ur boken. Hur kommenterar du det?

Antikristliga apokryfer
Varför anses apokryferna som antikristliga?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.