Följ Bibelfrågan på Facebook

Finns Muhammeds namn i bibeln?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det ord som Muhammeds föräldrar gav sin son som namn finns mycket riktigt i Gamla testamentet.

Fråga: Jag har hört sägas att Muhammeds namn ska finnas omnämnt i bibeln. Stämmer det? (U.A.)

Svaret på frågan måste bli både ja och nej. Det ställe som avses är ett hebreiskt ord i Höga visan 5:16 som är detsamma som det arabiska Muhammed. Det är ordet för "ljuvlighet" eller "behaglighet". Versen lyder på följande sätt:

"Hans mun är idel sötma
allt hos honom är ljuvlighet
(hebreiska "machmad")
Sådan är min vän,
ja, sådan är min älskade,
ni Jerusalems döttrar"

Ordet "machmad" är alltså detsamma som det ord vi på svenska stavar "muhammed". Men att säga att detta skulle vara en profetia om Muhammed är ungefär som att säga att berättelsen om profeten Elia och björnen är en profetia om Björn Borg.

Vad det handlar om är bara att det ord som Muhammeds föräldrar gav sin son som namn - och som betyder "ljuvlighet, behagligt, gott, älskad" - finns i Gamla testamentet, vilket naturligtvis inte är ett dugg märkligt. Faktum är att det finns på ytterligare 12 ställen i bibeln.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nebukadnessar eller Nebukadressar
I den nya bibelöversättningen har man behållit de traditionella svenska stavningarna av alla kända namn.

Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker?

Är muslimernas Allah vår Gud?
Muslimerna tror på den Gud som skapade världen...

Är Allah bara ett annat namn på Gud?
Alla språk har sitt ord för Gud. Vi svenskar säger Gud, fransmännen säger Dieu och tyskarna säger Gott.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.