Följ Bibelfrågan på Facebook

Förbannar muslimerna Jesus?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Muslimer kan inte acceptera tanken att Jesus skulle vara Gud eller Guds son.

Fråga: Läste någonstans att när en Muslim kommer in i en moske och lägger sig ner och ber så är det första han gör i bönen att förbanna vår mästare Jesus. Om detta är sant, att kristna i andra länder, muslimska länder, vet om detta och den svenska trosrörelsen inte vet om detta, så är det ju bäddat för muslimerna i de nordiska länderna att gå ut och in och skända Guds Son Jesus på detta sätt? (G.H.)

Det finns många muslimska riktningar, precis som det finns många kristna riktningar. Det finns många olika tolkningar av Koranen, liksom det finns många tolkningar av Bibeln. Men en sak är alla muslimer ense om och det är att Jesus var en stor Guds profet. (Däremot kan man inte acceptera tanken att Jesus skulle vara Gud eller Guds son.) 

Koranen talar om Jesus på sammanlagt cirka 30 ställen, och den berättar om jungfrufödseln, om Maria (som beskrivs som den renaste och ädlaste av alla kvinnor), om Jesu underverk och hans himmelsfärd (man tror att Gud tog upp Jesus till himlen och att någon annan korsfästes i hans ställe) och att han ska återkomma som Messias/Kristus på den yttersta dagen.

Att muslimerna skulle inleda sin bön med att förbanna någon man själv tror på, faller naturligtvis på sin egen orimlighet. Tvärtom - när muslimer nämner Jesu eller någon annan profets namn ber man Gud välsigna honom, och när man ber sina fem dagliga böner ber man varje gång om Guds välsignelse över alla hans profeter.

Det du har läst måste ha skrivits av någon fanatiskt muslimhatare, som det tyvärr finns gott om i ”kristna” kretsar.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Finns Muhammeds namn i bibeln?
Stämmer det att Muhammeds namn finns omnämnt i bibeln?

Muhammed och Jesus
Ska Jesus och Muhammed stå sida vid sida på den yttersta dagen?

Kom ängeln Gabriel verkligen till Muhammed?
Muhammed menade att det var ängeln Gabriel som gav honom Koranen. Men skulle Guds budbärare verkligen komma med ett nytt budskap eller var det månne den som förskapar sig till en ljusets ängel?

Tror muslimerna på Kristus?
Koranen använder på flera ställen ordet 'Messias' om Jesus. Men innebär det att de erkänner Jesus som Guds son?

Är Allah Gud?
Alla språk har sina ord för 'Gud', men ordet är inte är det viktiga. Enligt bibeln lyssnar och svarar Gud på alla böner vi riktar till honom

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.