Följ Bibelfrågan på Facebook

Geografiskt fel i Lukas evangelium?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: I ett forum där vi satt och diskuterade bibeln om huruvida trovärdig den är och så lade en debattör detta exempel från bibeln för att visa en geografisk felaktighet i Lukasevangeliet.

Det handlade om när Jesus uppväckte änkans son i Nain. Lukas skriver att efter det att Jesus väckt upp änkans son i Nain "spred sig detta tal om honom i hela Judeen och landet där omkring". Men Nain låg ju inte i Judeen utan i Galileen. Så hur förklarar man detta? (R.G.)

En förklaring kan vara att Lukas (som ju inte själv var från Palestina) faktiskt använde benämningen "Ioudaia", dvs Judeen, när han talade om det område som beboddes av judarna, oavsett vilket landskap de bodde i, Galileen eller Judeen. Att han använder termen på det viset framgår klart av Lukas 1:5, där han talar om Herodes. Herodes var kung över hela Palestina, men Lukas använder benämningen "Judeens konung" om honom.

En annan förklaring kan vara att händelsen inte alls utspelades i Galileen, utan i Judéen. Lukas berättar ju att efter det att Jesus väckt upp änkans son skickade Johannes sina lärjungar till Jesus för att fråga om han var Messias. När de gett sig av igen vände sig Jesus till människorna runt omkring och frågade dem vad de förväntat sig att få se när de gav sig ut till Johannes i öknen. Det ger onekligen ett intryck av att Jesus inte befann sig uppe i Galileen, utan i närheten av den plats där Johannes var verksam - och Johannes var verksam i Juda öken, inte långt från Jerusalem och Jeriko vid norra änden av Döda havet.

Här fanns nämligen också en by som hette Nain. Exakt var den låg vet vi inte, men Josefus berättar att när Simon ben Gioras förberedde sig för att attackera Jerusalem år 69, upprättade han sitt högkvarter i denna by och förvarade sina byten i grottor i ravinen Pheretae, som följaktligen måste ha legat i samma trakt. Enligt Hebrew University of Jerusalem ligger ravinen Pheretae nära Ein Fara, vid norra änden av Döda havet, åtta kilometer nordost om Jerusalem - och det är precis på vägen mellan Jerusalem och det område där Johannes döparen var verksam.

Det skulle således ha varit i detta Nain i Judeen, i den by som Simon ben Gioras år 69 skulle använda som sitt högkvarter, som Jesus uppväckte änkans son. Härifrån spred sig ryktet om vad Jesus gjort naturligtvis snabbt runtom i Judéen och nådde Johannes där han höll till, bara någon mil bort, och Johannes kunde med lätthet skicka några av sina lärjungar att fråga om Jesus verkligen var Messias. Här bestod också Jesu åhörare utan tvekan av folk som begett sig ut för att se och höra Johannes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Olika uppgifter i evangelierna
Hur ska man kunna tro på Bibeln när det står olika om samma saker? De som skrev evangelierna skrev ju om samma saker men ändå så skriver de olika.

Theofilos
I början av både Lukasevangeliet och Apostlagärningarna skriver författaren några personliga rader till en Theofilos, som skrifterna uppenbarligen riktar sig till. Vem var denne Theofilos?

Hur kan det finnas fel i bibeln?
Kan det finnas fel i bibeln trots att den själv säger varje bok är inspirerad av Gud?

Lukas
Vem var egentligen Lukas som skrev evangeliet. Jag har förstått att han var läkare, men vet man nåt mer om honom?

Vem berättade för evangelisterna?
Min fråga gäller sådana uppgifter i evangelierna som exempelvis Lukas berättelse om hur Jesus frestades i öknen. Lukas var knappast med, det omtalas inte någonstans direkt i texten att Jesus berättade för Lukas vad som hänt. Det framgår inte heller någonstans att Gud uppenbarade sig och befallde, 'tag en bokrulle och skriv', eller liknande. Vad finns för teorier? Hur, genom vem, har innehållet förmedlats och nedtecknats?

Läkare på Jesu tid
Lukas, som skrev ett av evangelierna i bibeln, var ju läkare. Hur stod det egentligen till med de medicinska kunskaperna på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.