Följ Bibelfrågan på Facebook

Namnet Egypten

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det urgamla egyptiska namnet på landet blev också upphov tillbenämningen på de egyptiska kristna.

Fråga: När fick Egypten sitt namn Egypten? (E.W.)

Det har "alltid" hetat så.

Namnet "Egypten" är väldigt gammalt och av egyptiskt ursprung. För tusentals år sedan - redan före bibelns tid - kallade invånarna i landet kring Nilen sitt land för "Ptahs själs hem" (Ptah var en av egypternas allra tidigaste gudar). På egyptiska löd denna benämning "Ht-ka-Ptah", vilket ska ha uttalats ungefär "heut-ke'pitoh".

När grekerna längre fram skulle skriva detta namn så som de uttalade det, "eit-gy-pitos", blev det "Aigy'ptos" - vilket på latin blev "Aegy'ptus" och så småningom på svenska "Egypten". Det ordet används av Homeros i "Odysseen" redan på 700-talet f Kr.

Det är intressant att konstatera att detta urgamla egyptiska namn på landet, via grekiska, också blev benämning på de egyptiska kristna, dvs "kopter". Det var araberna som invaderade Egypten på 600-talet som - på sitt språk - kom att uttala det grekiska/latinska ordet för "egyptier", "Aegypti", som "Kopti".

På den tiden var Egypten ett kristet land och i och med att landet efter den arabiska erövringen blev mer och mer muslimskt kom benämningen "kopter" därför att få betydelsen "egyptiska kristna" i motsats till den muslimska befolkningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Förekom det slaveri i det gamla Egypten?
I 2 Mosebok står det om israeliternas slaveri i Egypten. Men många säger att det inte finns några dokument (förutom Bibeln) som berättar om något slaveri, utan att faraonerna hade anställda, som under dugliga förhållanden, arbetade för farao.

Amenhotep eller Ramses?
Vilken egyptisk farao är det som förekommer i berättelsen om israeliternas flykt ur Egypten?

Staden Ramses (Ramesses) i Egypten
I 2 Mosebok står det att israeliterna tvingades att bygga bland annat den egyptiska staden Ramses, men i själva verket byggdes den inte förrän flera sekler senare, av farao Ramses? Hur förklarar ni det?

Vad hände med farao efter israeliternas flykt?
Vilken farao var det som regerade i Egypten när Moses hjälpte Israels folk att fly från slaveriet och vad hände med honom efter uttåget och händelsen vid Röda havet?

Israels slaveri i Egypten
Den första tiden i Egypten var gynnsam för de hebreiska invandrarna, men med tiden började främlingsfientligheten göra sig märkbar och förhållandena för israeliterna blev allt svårare.

Och Gud förhärdade faraos hjärta...
Varför förhärdade Gud farao och hans män? Hur var det med faraos fria vilja?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.