Följ Bibelfrågan på Facebook

När dog Johannes döparen?

Fråga: Kan ni förklara skillnaden mellan evangelierna och historiken Josefus när det gäller årtalet för Johannes döparens död? Om året är 36 är det ju först efter Jesus Kristus blev korsfäst? (J.H.)

Svar: Josefus säger ingenstans att Johannes döparen avrättades år 36.

Det var i mitten av 20-talet som Herodes Antipas besökte sin bror Herodes Filippus i Rom och blev förälskad i dennes hustru Herodias. De bestämde sig för att gifta sig så snart Antipas skilt sig från sin hustru Phasaelis, dotter till den nabateiske kungen Aretas IV Philopatris.

En tid senare, troligen omkring år 28, lämnade Herodias sin make i Rom, tog deras gemensamma dotter Salome med sig och flyttade till Herodes Antipas residens i Tiberias vid Gennesarets sjö. Enligt Josefus lämnade Herodias sin tidigare make för att gifta sig med Herodes Antipas medan hennes make fortfarande levde (vilket ju var ett av skälen till Johannes döparens fördömande av Antipas agerande). Phasaelis lämnade Antipas då hon fick kännedom om hans planer och hade flytt hem till sin far i Nabatéen innan Herodias kom till Tiberias.

Johannes döparens fördömande av Antipas resulterade i att han avrättades, omkring år 28-29, strax efter det att Herodias kommit till Antipas residens i Tiberias. Jesus avrättades ett eller två år senare, vid påsken år 30.

(Det faktum att Herodes Antipas svikit Phasaelis ledde till ytterligare spänningar mellan Aretas och Antipas, som redan var engagerade i diverse gränstvister, och under åren 34 till 36 utvecklades konflikten dem emellan till öppet krig. Efter att ha lidit ett svårt nederlag vintern 36/37 vädjade Antipas till Rom om hjälp och kejsar Tiberius beordrade Syriens guvernör att attackera Aretas. Men på grund av Tiberius död vid påsken år 37 avbröts fälttåget.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Döpte Jesus någon?
Dopet spelar ju en viktig roll i den kristna kyrkan nuförtiden, men döpte Jesus någonsin någon?

Återföddes Elia som Johannes döparen?
Hur ska man kunna tolka det som Jesus säger i Matteus 11:14 om att Johannes döparen var Elia på annat sätt än att Elia faktiskt återfötts som Johannes?

Var Johannes döparen större än Jesus?
"Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen" säger Jesus i Matt 11:11, men enligt Gal 4:4 var ju Jesus själv "född av en kvinna" - innebär det att Jesus inte var större än Johannes döparen?

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Visste Johannes döparen vem Jesus var?
I Matteus 3:13, när Jesus kommer för att döpa sig, vet Johannes att Jesus är Messias som man väntat på. Men sedan, i Johannes 11 skickar Johannes några av sina lärjungar för att fråga honom: "Är du den som skall komma, eller skall vi vänta på någon annan?" Varför frågade Johannes Jesus om det? När han döpte honom innan så visste han ju vem han var.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.