Följ Bibelfrågan på Facebook

Profetian om 'nasaréen'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Matteus citerade gång på gång profetior ur de hebreiska skrifterna för att visa att Jesus verkligen var den utlovade Messias.

Fråga: I Matt 2:23 står det att Josef bosatte sig i Nasaret "för att det som sagts genom profeterna skulle uppfyllas: Han skall kallas nasaré." I Bibel 2000 förekommer ordet nasaré endast här. Vilket profetord är det egentligen som åsyftas? (O.)

Matteus syftar på Jes 11:1 där Jesaja i sin profetia om den kommande gudakonungen säger att Messias ska vara "ett skott som skjuter upp ur Jishajs avhuggna stam". Ordet "skott" eller "gren" heter på hebreiska neser och på hebreiska står det alltså att Messias ska vara en "neser".

Ortsnamnet Nasaret är bildat av ordet netser och eftersom Jesus växte upp i Nasaret var han en netsarim (grek nazoraios, på svenska "nasaré"). Detta tolkar Matteus som en uppfyllelse av Jesajas profetia - och följaktligen ett bevis för att Jesus var Messias.

Över huvud taget var Matteus (som skrev sitt evangelium för judiska läsare) väldigt mån om att gång på gång citera olika texter ur de hebreiska skrifterna - och då främst profeterna - för att få sina landsmän att förstå att Jesus verkligen var den utlovade Messias som man hade väntat på så länge.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Här är en förteckning över alla de skriftställen som de första kristna tolkade som profetiska bekräftelser på att Jesus verkligen var den väntade Messias.

Bodde Jesus i Indien?
Det finns legender om att Jesus skulle ha vistats i Indien i sin ungdom, innan han började sin verksamhet i Palestina.

Varför blev Jesus så populär?
'Ingen blir profet i sin egen hemstad!' Det var Jesus som myntade det uttrycket.

Jesu hemort
Kafarnaum kom att bli något av centrum för Jesu verksamhet dit han återvände mellan predikovandringarna på den galileiska landsbygden.

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.