Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka profeterade om "nasarén"?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Matteus började skriva sin berättelse om Jesu liv, letade han i de gamla profeternas ord om Messias för att hitta citat som han kunde använda för att övertyga sina landsmän om att nasareen Jesus verkligen var Messias.

Fråga: I Matteus 2:23 står det att Josef och Maria bosatte sig i Nasaret "för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré". Vilka profeter är det han syftar på? (J.A.)

De gammaltestamentliga profeterna Jesaja (4:2, 11:1 och 53:2), Jeremia (23:5 och 33:15) och Sakarja (3:8 och 6:12) beskriver allesamman den kommande Messias som ett rättfärdigt skott (eller gren) som ska komma att växa ur Davids stam, men de använder olika ord för "skott/gren". Jeremia och Sakarja använder hebreiska tsemach, medan Jesaja använder ordet netser. Både orden har precis samma betydelse. Ungefär som våra svenska ord "kvist" och "gren" betyder samma sak.

Namnet Nasaret (hebreiska "natsara") har troligen bildats av det ord för "skott/gren/kvist" som Jesaja använder, dvs netser, men det finns inget samband mellan byn, dess namn, benämningen på byns invånare och Jesajas gamla profetia om Messias. Ingen skriftkunnig på Jesu tid som studerat de gamla profetiorna om Messias torde ha uppfattat något ord som en profetia om att Messias skulle komma från Nasaret. Den enda plats som sattes i samband med Messias var Betlehem där profeten Mika sagt att han skulle födas.

Men när Matteus började skriva sin berättelse om Jesu liv, letade han i de gamla profeternas ord om Messias för att hitta citat som han kunde använda för att övertyga sina landsmän om att nasareen Jesus verkligen var Messias. I Jesaja, Jeremia och Sakarja fanns profetiorna som sa att Messias skulle vara ett skott eller en gren ur Davids stam. Och Jesaja använde alltså ordet netser för "en gren" - samma ord som fanns i byn Nasarets namn och följaktligen också i benämningen på byns invånare, nasaréer.

Det faktum att Josef och Maria kom att bosätta sig i Nasaret - vilket fick till följd att deras son Jesus kom att kallas "nasaré" - tolkar följaktligen Matteus som en uppfyllelse av det som sagts genom profeterna, som alla kallade Messias för en gren (en netser med Jesajas ord) på Davids träd.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nasaret
Byn Nasaret, som låg på sydsidan av en brant kalkstenssluttning i Galileen, 17 mil norr om Jerusalem, var Marias hemort. Här kom även Jesus att bo och arbeta som snickare tills han som 30-åring inledde sin predikoverksamhet.

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Nasaret - byn där Jesus växte upp
Fanns Nasaret på Jesu tid?

Hur började kristendomen?
Under årens lopp framträdde det åtskilliga judar som påstod sig vara Messias och hävdade att de hade fått i uppdrag av Gud att befria landet.

Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.