Följ Bibelfrågan på Facebook

Jesus från Nasaret och Jesus Kristus

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många blev många övertygade om att Jesus från Nasaret var den utlovade gudakonungen och därför kallade man honom 'Jesus Messias' på hebreiska eller 'Jesus Kristus' på grekiska.

Fråga: Är det någon skillnad mellan Jesus från Nasaret och Jesus Kristus? (C.H.)

Nej, det är samma person.

Jesus kom från byn Nasaret i det palestinska landskapet Galileen och därför kallades han allmänt för "Jesus från Nasaret".

"Kristus" är en försvenskning av det grekiska ordet "Christos" som har samma betydelse som hebreiska "Messias", ett ord som betyder "den smorde" och är en sorts kungatitel (på bibelns tid smordes nämligen kungar med olja på huvudet då de kröntes).

Gamla testamentets profeter hade sagt att Gud en dag skulle sända en "Messias" som Gud själv utvalt, som skulle upprätta Guds rike på jorden och själv bli detta gudsrikes regent. När Jesus från Nasaret började sin verksamhet blev många övertygade om att det var han som var denne utlovade "Messias", den blivande kungen i Guds rike, och därför kallade man honom Jesus Messias på hebreiska eller Jesus Kristus på grekiska.

(Övriga judar, som inte alls trodde att Jesus var den Messias som profetiorna talat om utan bara betraktade honom som en bland många judiska förkunnare och skriftlärda, använde följaktligen aldrig benämningen Messias eller Kristus på honom.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Gamla testamentets profetior om Messias
Finns det någon förteckning på alla de profetior om Messias i Gamla testamentet som uppfylldes av Jesus?

Hur kom kristendomen till?
Jag skulle vilja veta hur kristendomen egentligen kom till? Jag har hört många altenativ på det men väldigt komplicerade svar. Har ni något lätt svar på det?

Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.