Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför heter det nattvard?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och Jesu blod - hans liv som han offrade för att ge evigt liv till hela mänskligheten.

Fråga: Varför heter det "nattvard"? Det är ju ingenting som har med natten att göra. Och är det något som bara förekommer inom kristendomen, i kristna kyrkor? (B.J.)

Ordet "nattvard" är egentligen inget annat än ett gammalt svenskt ord för kvällsmat, dagens sista måltid (ordet "vard" betyder "måltid").

Den sista måltiden Jesus åt tillsammans med sina lärjungar var en kvällsmåltid och därför blev det så att när kyrkan, i avsikt att följa Jesu uppmaning att "göra detta" till hans minne, skapade en speciell ceremoni där brödet och vinet ingick, så kallade man den för "Herrens kvällsmat" (lat. coena domini).

På engelska heter det kort och gott "The Lord's Supper", som betyder just precis "Herrens kvällsmat", medan vi här i Sverige använder det gamla uttrycket "nattvard".

Den här ceremonin är enbart knuten till den uppmaning Jesus gav vid den sista kvällsmåltiden med lärjungarna före korsfästelsen (efter uppståndelsen åt han flera gånger tillsammans med dem). Brödet och vinet symboliserar Jesu kropp och Jesu blod - hans liv som han offrade för att ge evigt liv till hela mänskligheten. Därför är det också bara de som accepterat Jesus som sin Herre - dvs enbart kristna - som tar nattvarden till minne av det han gjorde.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Profetior i Jesu avskedstal
Man brukar tala om 'tidens tecken', dvs olika företeelser som enligt Bibeln ska utgöra tecken på att ändens tid och Jesu återkomst närmar sig.

Vad innebär det enligt bibeln att fasta?
För en kristen är inte fasta något man gör därför att religionen föreskriver det, men många har upptäckt värdet i att fasta som en del i strävan efter att komma närmare Gud.

Varför en fisk som kristen symbol?
Redan under den unga kyrkans första tid, då de kristna befann sig under intensiv förföljelse och behövde ett gemensamt tecken, brukade de rita en fisksymbol på marken

Vad är 'den heliga Graal'?
Den heliga Graal är något som tillhör legendernas och sagornas värld så i praktiken kan den vara precis vad som helst.

Är det Maria Magdalena vid Jesu sida?
Oavsett vilka figurer en konstnär placerar in i sin bild av nattvarden, så säger det ingenting om de verkliga omständigheterna då händelsen i fråga ägde rum.

'Kvinnlig nattvard'?
Jesus blod är väl nattvarden och oblaten Jesus kropp. Finns det något liknande för någon kvinna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.