Följ Bibelfrågan på Facebook

Var säger bibeln att vi ska fira nattvard ofta?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Måltiden man just då åt var den årliga påskmåltiden som följde en bestämd ritual då man läste påskberättelsen om judarnas befrielse ur Egypten.

Fråga: Jag hörde en predikan om nattvarden. Hon som predikade sa att det står i Bibeln att vi ska fira den ofta. Jag undrar var det står? Jag har inte funnit det. (M.H.)

Det står ingenstans. Den som predikade har missförstått Jesu ord vid den sista måltiden,då han (enligt 1917 års översättning) sa:

"Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod. Så ofta i dricken den, så gören detta till min åminnelse" (1 Kor 11:25)

Men det är inte någon uppmaning att göra det ofta, utan uttrycket "så ofta" betyder "varje gång", och så översätts det också helt riktigt i Bibel 2000:

"Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig"

Måltiden man just då åt var den årliga påskmåltiden som följde en bestämd ritual då man läste påskberättelsen om judarnas befrielse ur Egypten. Efter att ha avslutat den egentliga måltiden, bröt och åt man en tredje brödbit och drack en tredje bägare vin kallad "Frälsningens bägare" eller "Välsignelsens bägare" (och därefter sjöngs lovsången: Mark 14:26).

I nästan ett och ett halvt årtusende hade judarna firat påsken - ätit brödet och druckit vinet - till minne av befrielsen från slaveriet och Guds förbund med sitt folk. Men nu gav Jesus påskmåltidens bröd och vin en ny innebörd. När han bröt brödet och gav lärjungarna förklarade han att "detta är min kropp som offras för er. Gör det här till minne av mig!" Och när han lyfte bägaren med vin: "Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod."

I fortsättningen, var gång Jesu lärjungar åt detta bröd och drack denna bägare vin, skulle de inte längre göra det till minne av räddningen ur det egyptiska slaveriet, utan till minne av honom.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför heter det nattvard?
Varför heter det 'nattvard'? Det är ju ingenting som har med natten att göra. Och är det något som bara förekommer inom kristendomen, i kristna kyrkor?

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Den kristna tron innehåller inte några fastslagna ritualer som de troende måste utföra med någon sorts regelbundet.

Var Jesu sista måltid en påskmåltid?
Om man jämför Johannes och de andra evangelierna (synoptikerna) så skiljer de sig helt vad det gäller vilken dag Jesus åt den sista måltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Var det en påskmåltid han åt? Och kan han isåfall ha ätit den en dag för tidigt? Eller var det bara en vanlig kvällsmåltid?

Varför bröd som symbol för Jesu kropp?
Varför tog Jesus just brödet som symbol för sin kropp när han instiftade nattvarden. Fanns det någon särskild mening bakom hans val?

'Kvinnlig nattvard'
Jesus blod är väl nattvardsvinet och oblaten Jesus kropp. Finns det något liknande för någon kvinna?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.