Följ Bibelfrågan på Facebook

Nebukadnessar

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skulle vilja veta mer om Nebukadnessar och hur det kom sig att han bad just Daniel komma och tyda hans drömmar. (S.K.)

Nebukadnessar var kung över det kaldeiska (även kallat nybabyloniska) riket. Han föddes omkring år 630 f Kr och dog år 562 vid 68 års ålder. Han var den mäktigaste monarken i sin dynasti och är mest känd för sin storslagna huvudstad, Babylon, sina omfattande militära erövringar och den roll han kom att spela inom den bibliska historien och bibelns profetior om den yttersta tiden. han omnämns ofta av de bibliska författarna Jeremia, Hesekiel och Daniel.

Nebukadnessar var äldste sonen till kung Nabopolassar som grundade det kaldeiska riket. Efter att ha tjänstgjort som befälhavare för armén blev Nebukadnessar kung då hans far avled i augusti år 605 f Kr. Redan under faderns livstid visade han prov på sin skicklighet både som militär och statsman. Han medverkade till att förvandla Babylonien till den dominerande makten i främre Asien, fram till Medelhavet. Och genom att gifta sig med dottern till den mediske härskaren Kyaxares förenade han de mediska och babyloniska dynastierna.

Nebukadnessar var en stor byggherre och hans regeringstid präglades av stora byggnadsprojekt, främst i huvudstaden Babylon. Där uppförde han bland annat det stora Marduktemplet, processionsgatan med den berömda Ishtarporten i glaserat tegel liksom delar av det stora palatsområdet där de hängande trädgårdarna ska ha legat. Babylon var under Nebukadnessars tid världens största stad. Man uppskattar att den omfattade mer än 10 000 hektar och floden Eufrat strömmade rakt genom stadens mitt. Stadens namn kom att symbolisera hela riket - på samma sätt som namnet Rom senare skulle komma att symbolisera hela det romerska riket.

Bland bibelläsare är Nebukadnessar mest känd för att han erövrade sydriket Juda (det norra riket Israel var vid det laget utplånat sedan länge, sedan dess invånare besegrats och deporterats drygt ett århundrade tidigare av assyrierna). År 597 f Kr intog hans styrkor Jerusalem efter tre månaders belägring. Den nytillträdde 18-årige judiske kungen Jojakin hade då inget annat val än att överlämna sig till den babyloniske härskaren. Nu ägde den första stora deportationen rum och många av invånarna fördes bort till vad som skulle komma att kallas "den babyloniska fångenskapen". Nebukadnessar satte in en lydregent istället för den avsatte Jojakin.

Elva år senare intog babyloniska styrkor på nytt Juda rike, sedan lydregenten gjort uppror mot den babyloniska överhögheten. Angriparna lade Jerusalem i ruiner och plundrade och brände konungaborgen och det ursprungliga templet som byggts av kung Salomo. Sedan fördes även resten av invånarna bort i fångenskap.

Bland de judar som deporterades från Juda till Babylon fanns en ung man vid namn Daniel som kom att tjänstgöra vid hovet. Från honom och den bok i bibeln som bär hans namn har vi fått några av bibelns mest fascinerande profetior, exempelvis den profetiska drömmen om jättestatyn av guld, silver, brons, järn och lera som symboliserade de imperier som skulle följa på det babyloniska. Det intressanta med de här profetiorna är att de sträcker sig från Daniels och Nebukadnessars egen tid och ända fram till det som bibeln kallar "ändens tid" och upprättandet av Guds rike på jorden. Att Daniel kom att tyda kungens drömmar berodde på att han hade fått höra att Nebukadnessar haft drömmar som gjort honom bekymrad och som inte hans "vise män" kunnat tyda. Sedan Daniel i en dröm fått en gudomlig uppenbarelse om vad kungens dröm betydde, vände han sig själv till kungen och förklarade att han kunde tyda hans dröm.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nebukadnessar eller Nebukadressar?
I 1917 års översättning används Nebukadnessar omväxlande med Nebukadressar (även i samma kapitel -Jer 29). I den nya översättningen är det konsekvent Nebukadnessar. Varför var det olika i tidigare översättning och varför har man ändrat det nu?

Den babyloniska fångenskapen
Jag behöver veta allt om judarnas fångenskap i Babylon.

Mesopotamiens härskare
Jag undrar vilka som hade makten i Mesopotamien?

Profetian om väduren och bocken
Jag skulle vilja ha en förklaring på profetian om baggen och bocken som finns i Daniels bok.

När började judarnas fångenskap i Babylon?
Enligt profetiorna i Daniel, Jeremia och Sakarja skulle judarna vara fångar i Babylon i 70 år. Men om de fördes bort i fångenskap år 586 f Kr och återvände år 539 f Kr när Babylon intogs av perserna, så blir det är ju bara 47 år. Hur går det ihop?

När uppkom namnet Palestina?
När började man kalla judarnas land för Palestina? Från början hette det väl Israel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.