Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Nebukadnessar assyrier?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När händelserna i Judits bok utspelades hade assyrierna varit den allt dominerande makten i Främre Asien i ett halvt årtusende.

Fråga: I början av Judits bok nämns att Nebukadnessar var kung över Assyrien i den stora staden Nineve. Men var inte Nebukadnessar kung av Babylonien i den stora staden Babylon? (P.A.M.)

Först av allt måste vi komma ihåg att det här var en tid utan några typer av massmedia. Utan tidningar. Utan bilder. Ingen människa hade den ringaste aning om hur någon makthavare såg ut, om man inte sett vederbörande personligen. Man hade aldrig hört hans röst. Man fick förlita sig på de skildringar och beskrivningar man fick av resande och av kungliga härolder och budbärare av olika slag. Det kunde dröja många månader innan man fick kännedom om viktiga händelser - krig, avgörande slag, kungars födelse och död - som ägt rum.

När händelserna i Judits bok utspelades hade assyrierna varit den allt dominerande makten i Främre Asien i ett halvt årtusende. "Assyrier" var alltså den gängse benämningen på folket borta i Mesopotamien. Så sent som något decennium tidigare hade Babylon tillhört Assyrien, och även tidigare assyriska kungar hade haft Babylon som sin huvudstad.

Så när Nabopolassar (från "utbrytarstaten" Babylon)  besegrat den assyriske härskaren Sin-shar-iskun år 612 visste invånarna i det lilla Juda rike bara att det var en ny mäktig kung "i östern" som hade kommit till makten och nu dominerade deras omvärld.

Skiftet mellan "det assyriska väldet" och "det babyloniska väldet" måste alltså ha varit väldigt diffust för judarna, och det var först i efterhand som de olika väldenas omfattning, erövringar och regenter framträdde klart för vanligt folk. Till en början upplevde man det säkert bara som att man hade fått "en ny assyrisk härskare" som hette Nabopalassar och sedan en som hette Nebukadnessar. Så småningom fick man naturligtvis veta att den här kungen hade sitt högkvarter i Babylon i stället för Nineve, där den förra kungen hållit till, men det var inget märkligt och förändrade ingenting.   

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nebukadnessar
Jag skulle vilja veta mer om Nebukadnessar och hur det kom sig att han bad just Daniel komma och tyda hans drömmar.

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land.

När erövrade Nebukadnessar Jerusalem?
Vilket år erövrade babylonierna Juda rike och Jerusalem?

Mesopotamiens härskare
Ungefär 3000 år före Kristus började ett handlingskraftigt och uppfinningsrikt folkslag, sumererna, bygga världens första städer i den bördiga dalen mellan Eufrat och Tigris.

Drömsyner i bibeln
Bibeln berättar om hur Gud, både på det gamla och det nya testamentets tid, i exceptionella fall kunde uppenbara sig för människor i drömmar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.