Följ Bibelfrågan på Facebook

Nehemjas datering

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar hur man ska tolka de båda tidsangivelserna som finns i Neh 1:1: ”Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året” och i Neh 2:1: ”Det hände i månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår.” Är det i samma år som det händer eller i olika år? Kalendermässigt ligger det ca 4 månader emellan tidsangivelserna. Eller är kapitlen i fel ordning. Innehållsmässigt är de inte det. Hur ska man förklara detta på ett bra sätt. Neh 2:1 utgår från kungens regerings år. Men vad utgår man från i Neh 1:1. (N.N.)

Det hebreiska kalenderåret löpte ungefär september-september. Nyåret (Rosh Hashanah) inföll alltså någon gång i september (datumet varierar). Kislev (nov/dec) inträffar alltså i början av året, fyra månader före Nisan (mars/april) som är ungefär i mitten av samma kalenderår.

Artaxerxes I (Artasastas) besteg tronen på sommaren 465 f Kr. Eftersom man räknade det året en kung besteg tronen som det första regeringsåret, började A:s 20:e regeringsår i september 446 f Kr.

Nehemja 1:1 berättar vad som hände i månaden Kislev i början av detta 20:e regeringsår (dvs nov/dec år 446 f Kr) och Nehemja 2:1 fortsätter med vad som hände fyra månader senare, i månaden Nisan i mitten av samma 20:e regeringsår (dvs mars/april år 445 f Kr) som slutade i september år 445 f Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Motstridiga uppgifter i Gamla testamentet
Kan du rätta följande fel åt mig? [Frågeställaren citerar här ett antal bibelställen i Gamla testamentet där samma händelse/företeelse omnämns, men där de olika böckerna inte anger exakt samma sifferuppgifter.] De fem felen är hämtade från en sida som granskade solklara fel i bibeln.

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

Stred kung Baesa efter sin död?
I 1 Kungaboken 16 står det att kung Basha av Israel dog och efterträddes av sin son Ela "under Asas tjugosjätte regeringsår i Juda". Men i 2 Krön 16 står det sedan att under kung Asas trettiosjätte (!) regeringsår tågade kung Basha av Israel mot Juda. Lite märkligt, tycker jag, att kung Basha tio år efter sin död fortfarande kämpade på krigsfälten!

Motstridigt om bibliska kungar
Kunga- och Krönikeböckerna i Gamla testamentet talar om två kungar med samma namn - Joram, Joshafats son som var kung över Juda och Joram, Achavs son som var kung över Israel. Beskrivningarna av dessa två kungars regentskifte hör till något av det mest motstridiga i Bibeln. Kronologierna är så hopplöst tillnästlade att det inte bara kunde vara värre. Påståendet att Bibeln är en bok i full inre harmoni utan fel, är inget annat är en grov lögn.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.