Följ Bibelfrågan på Facebook

New age, bibeln och kristen tro

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om du har lust att ge mig några bibelord som styrker att New Age är fel. Jag tänker mig bibelord som stärker att man måste ha bibel som utgångspunkt, att man inte ska hålla på med villoläror/avgudadyrkan som inte grundas på Guds ord. Att det bara finns en väg till Gud. New Age är ett enormt nätverk som innefattar mängder med hopplock från religioner och andra ockulta ting. På något sätt sätter människan ihop sin egen religion vilket gör att man anpassar Gud efter en själv istället för att man anpassar sig efter Guds vägar. På så sätt ser jag New Age som en avgudadyrkan/villolära. (A.F.

"New Age" är ett begrepp som omfattar väldigt mycket. Ursprungligen handlade det ju om tanken att mänskligheten var på väg mot en "ny tidsålder" - en "new age" (även kallad "Vattumannens tidsålder") - som skulle karakteriseras av mer andlighet och en större närhet till Gud.

Här kom då mängder av nygamla föreställningar in i bilden - reinkarnation, naturväsen, utomsinnliga förnimmelser, meditation, yoga, olika terapiformer, vegetarianism osv - och det finns egentligen ingen enhetlig definition av begreppet "new age". Frågan är alltså vad man anser karakteriserar denna "filosofi". Det finns ju många som tror på exempelvis reinkarnation utan att vara "newageare" - och många "newageare" som inte tror på reinkarnation. Och många ser meditation som ett bra sätt att varva ner utan att lägga några som helst andliga aspekter på det. Naturväsen som älvor etc har fok runtom i världen trott på i alla tider. Utomsinnliga förnimmelser - telepati etc - studeras av vetenskapsmän som inte har något till övers för new age-flum.

De flesta av de olika tankar och förteelser som förekommer inom "new age" är alltså inte några "konkurrenter" till den kristna tron över huvud taget. Det handlar ju i mångt och mycket om helt olika saker som inte står mer i strid med tron på Kristus än vad skidåkning och frimärkssamlande gör. Det mesta har ingenting med vårt andliga liv att göra, utan är helt enkelt intressen - och då ofta intresse för sådant som är mer eller mindre outforskat, vetenskapliga gåtor av alla de slag. Och det är ju knappast något fel - det är det som driver all forskning och utveckling framåt.

Var sak på sin plats, alltså.

Om man vill ha en frisk kropp så är kanske både vegetarianism och yoga utmärkta att ägna sig åt. Om man vill ha ett avstressat sinne så är kanske meditation en bra metod. Om man vill utröna ifall tanken kan påverka materien, så torde parapsykologi vara rätt område att ägna sig åt. Om man vill veta mer om alla mystiska ljusfenomen som folk ser på himlen så bör man ägna sig åt ufologi. Om man (trots att all vetenskap ssäger att det är omöjligt) vill utröna ifall stjärnornas ställning kan säga något om personlighet och framtid bör astrologi vara ett lämpligt fält. Om man tror att det finns energifält i kroppen som kan påverkas med hjälp av stenar, kristaller etc, så är det ju lämpligt att experimentera med det - det kanske rentav kan leda till nya vetenskapliga upptäckter. Etc, etc.

"New age" har som synes mycket att erbjuda den som är intresserad av okända fysiska och psykiska sidor av vår verklighet.

Men - om man däremot vill finna vägen till evigt liv så har "new age" INGENTING att erbjuda.

För att kunna säga att någon måste ha bibeln som utgångspunkt, måste man alltså veta att vederbörande är ute just efter att få evigt liv, dvs att det är just det som personen är intresserad av. Att använda sig av bibeln när man studerar telepati, ufologi, vegetarisk matlagning, kristallterapi etc är inte till mer nytta än att försöka använda bibeln om man vill lära sig att reparera bilmotorer eller veta mer om kvantfysik. Men om någon vill leva för evigt, så är det bibeln som gäller och den säger att det bara finns en väg - genom Jesus Kristus.

De tankar inom "new age" som står i strid mot bibelns ord och alltså är villoläror, är följaktligen de som som handlar om vår andliga sida, gudsbilden och evigheten och påstår sig visa en annan väg till evigt liv. Reinkarnationsläran - tron på en evig kedja av liv efter liv då vi successivt utvecklas mot fullkomlighet - går till exempel aldrig att förena med bibelns och Jesu ord, eftersom det säger klart och tydligt att vi lever, dör och uppstår (en gång för alla) till evigt liv eller till dom. Gudsbilden - Gud som en opersonlig "kosmisk kraft" som finns överallt och i allt - är också oförenlig med den kristna tron på en personlig Gud, liksom tron att vi genom olika egna åtgärder ska kunna "växa" andligen för att slutligen bli ett med denna gudomliga kraft.

Den som vänder sig till filosofier och trossystem som inspirerats av hinduiska, indianska och andra religioner - och förekommer i otaliga former inom det vi kallar "new age" - i hopp om att lära känna Gud och kunna uppnå evigt liv genom att med hjälp av olika övningar komma allt närmare Gud för att slutligen uppgå i Honom, misstar sig alltså. Enligt bibeln måste vi få del av Guds ande genom tro på Jesus och hans död för vår skull, och acceptera honom som Messias, för att en dag kunna uppstå till evigt liv i Guds rike.

Här har jag försökt sammanställa ett antal bibelord som beskriver detta i så logisk ordning som möjligt:

1 Mos 1:26 Människan skapades att bli Guds avbild (och leva för evigt)
1 Mos 2-3 Människan syndade och dömdes därför att dö
Rom 6:23 Syndens lön är döden
Rom 5:17 Genom Adams fall fick döden makt över alla människor
Joh 14:6 Jesus är vägen, sanningen och livet
1 Kor 15:45 Den siste Adam (Jesus) ger liv
Rom 5:18-19 Genom Jesu lydnad hela livet blir de troende rättfärdiga
1 Kor 15:3 Jesus dog för våra synder
2 Kor 5:21 Jesus tog på sig vårt straff (döden, som är lönen för vår synd)
Gal 2:16 Genom tro på Jesus förklaras människan rättfärdig
Joh 3:16 Alla som tror på honom får evigt liv
Rom 10:9-10 Den som accepterar Jesus som sin herre (Messias/Kristus) kommer att bli frälst (få evigt liv)
Rom 8:10 Guds ande är liv
Rom 8:9 Den som inte har Guds ande tillhör inte Jesus
1 Kor 3:16 och 6:19 Guds ande bor i den troende
2 Kor 5:17 Den som har Guds ande är "en ny skapelse"
Ef 4:24 Guds ande förnyar oss
Kol 3:10 Guds ande formar oss alltmer till Guds avbild
Rom 12:2 Guds ande förnyar och förvandlar den troende
Gal 4:6 De som har Guds ande är Guds söner (Guds barn)
2 Kor 4:4 Kristus är Guds avbild
1 Joh 3:2 De troende kommer att bli lika Jesus (Guds avbilder) när han uppenbaras
Rom 8:11 De troende kommer att uppstå till evigt liv genom att Guds ande bor i dem
1 Kor 15:52-54 De troende kommer att uppstå och förvandlas till odödliga väsen
1 Kor 15:44-49 De troende uppstår med andliga kroppar
Joh 3:6 De som har fötts av Guds ande ÄR ande

Och som sagt: Inget av detta kan "new age" erbjuda.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nya terapiformer, 'new age' och kristen tro
Hur ska man som kristen förhålla sig till sådana företeelser som olika nya terapiformer (kristaller, färger etc) som oftast utövas av personer med anknytning till nyandligt tänkande? Måste inte detta klassas som ockultism, dvs sådant som bibeln varnar oss för?

Är healing synd?
Säger bibeln att det är synd att hålla på med healing - den här sortens olika terapier där man påstår sig använda olika energier och till exempel påverka kroppen med hjälp av kristaller?

Yoga och ayurveda
Är det ok för en kristen att testa yoga och ayurveda?

Meditation och 'okristen musik'
Jag diskuterade meditation med en kristen tjej. Hon tyckte det var okej att meditera till okristen musik och sitta i konstiga ställningar. Det tycker inte jag. Vad säger bibeln om detta?

Är alternativmediciner ockultism?
Ska verkligen den som är kristen gå till folk som sysslar med olika underliga läkemetoder? Säger inte bibeln att vi ska hålla oss borta från sådana saker?

Är reiki och qigong bara båg?
Är andliga metoder för att bota sjuka bara båg, t.ex. reiki healing? Chi gong?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.