Följ Bibelfrågan på Facebook

Noas ark och bibelns mått

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det totala utrymmet ombord på arken Noa lät bygga var ca 45 000 kubikmeter.

Fråga: Med tanke på hur många djur som fanns ombord på Noas ark så måste den ha varit väldigt stor. Står det i bibeln hur stor den var? (P.B.)

Enligt 1 Mos 6:15 var arken "trehundra alnar lång, femtio alnar bred och trettio alnar hög".

På den tiden använde man sig inte alls av så exakta mått som vi gör i dag, utan en aln (hebr ammá) var detsamma som avståndet från armbågen till långfingerspetsen. En aln bestod av sex handsbredder (handflatans bredd vid knogarna där fingrarna börjar) och en handsbredd (även kallad tvärhand) delades i sin tur in i fyra fingerbredder.

Sedan fanns det även varianter på detta. I 2 Krön 3:3 talas exempelvis om "det gamla alnmåttet".

Man brukar emellertid allmänt anse att en aln motsvarade ungefär 18 tum, dvs lite drygt 45 cm eller en knapp halvmeter. Om man utgår från det sättet att räkna så var arken knappt 140 m lång, 23 meter bred och drygt 14 m hög. Det totala utrymmet ombord var följaktligen ca 45 000 kubikmeter).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Inavel efter syndafloden?
Om bara Noas familj överlevde syndafloden, måste det inte ha blivit inavel efter det då?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken? Och hur tog sig djuren på andra kontinenter dit för att överleva syndafloden?

Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.