Följ Bibelfrågan på Facebook

Vad hette Noas fru?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Enligt Midrash var Noa gift med Naama - ’den sköna’.

Fråga: Vad hette Noas hustru? Det står bara på de flesta ställen att han hade en hustru, men inte namnet. Däremot nämns ju namnen på barnen. Kan du hjälpa mig med detta? (B.Ö.)

Det står faktiskt ingenstans i bibeln vad Noas fru hette, men enligt den judiska traditionen hette hon Naama. Det grundar sig på en kommentar i "Midrash" (de rabbinska samlingarna av bibelutläggningar) där det står att en Rabbi Abba bar Kahanah sagt att Noa var gift med den Naama - syster till Tubal-Kain - som finns omnämnd i släktregistret i 1 Mos 4:22.

Naama betyder "den sköna" eller "den behagliga" och Rabbi Abba bar Kahanah förklarar att hon kallades Naama därför att "hennes gärningar var behagliga".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Stavning av bibliska namn
Noa är namnet i Bibeln, men varifrån har namnet Noak kommit? Och hur kommer det sig att Abrahams fars namn skiljer sig i olika böcker? I Bibel 2000 heter han Terach och i Talmud heter han Tareh.

Syndaflodens omfattning
Om syndafloden täckte hela jorden, vart tog då vattnet vägen när det sjönk undan?

Är bibelns berättelser bara plagiat?
De historier som finns i Bibeln finns ju faktiskt i andra religioner också? Hur kan man då säga att Bibeln är Guds ord? Verkar det inte i stället som om de som skrev Bibeln bara plagierade gamla berättelser?

Regnbågen efter syndafloden
Enligt bibeln skapade Gud regnbågen efter syndafloden. Varför bildade inte vattendropparna i luften regnbågar dessförinnan?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.