Följ Bibelfrågan på Facebook

Finns år noll?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Hur räknar egentligen historikerna när nollåret ligger emellan två historiska händelser. Om templet började byggas, säg år 19, och bygget pågår i 46 år. Vilket år hamnar man då i? Finns nollåret med andra ord eller hoppar man över det...? (B.J.)

När munken Dionysius Exiguus (som är upphovet till vår tidräkning) ansåg sig ha räknat ut när Jesus föddes, satte han denna händelse som utgångspunkt för tideräkningen och kallade det för "det första Herrens År", Anno Domini 1, dvs vad vi kallar år 1 efter Kristi födelse. Året innan, dvs året före "det första Herrens År", blev följaktligen år 1 före Kristi födelse.

År 1 f Kr övergår alltså i år 1 e Kr utan något 0-år emellan. Det betyder att när man räknar från exempelvis juli år 2 f Kr till juli år 2 e Kr, så blir det så här:

juli år 2 f Kr > juli år 1 f Kr = ett år
juli år 1 f Kr > juli år 1 e Kr = ett år
juli år 1 e Kr > juli år 2 e Kr = ett år
Summa: 3 år...

Ett bygge som påbörjades i exempelvis maj år 19 f Kr hade pågått ett år i maj 18 f Kr. Sommaren år 1 före Kristi födelse hade det pågått 18 år, och sommaren år 1 efter Kristi födelse (dvs året därpå) hade det pågått 19 år. Nästa sommar, dvs år 2 e Kr, hade det pågått 20 år. När bygget avslutas 26 år senare - efter sammanlagt 46 år - är vi framme vid maj år 28 e Kr.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Nehemjas datering
Jag undrar hur man ska tolka de båda tidsangivelserna som finns i Neh 1:1: 'Det hände i månaden Kislev i det tjugonde året' och i Neh 2:1: 'Det hände i månaden Nisan, i Artasastas tjugonde regeringsår.'

Varför skiftar påsken datum?
Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt?

Hur kan bibeln vara Guds ord?
Hur kan någon se bibeln som Guds ord och den absoluta sanningen när det finns så många motsägelser i bibeln?

När föddes Jesus?
Vilket år föddes Kristus? Föddes inte han år noll?

Förenklad biblisk kronologi
Undrar över kronologin mellan Abraham och Moses. Såvitt jag kan förstå måste Abraham ha levt före Moses. Rätt eller fel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.