Följ Bibelfrågan på Facebook

Påvens ofelbarhet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Andra kristna anser inte att den romerska kyrkans beslut är på något vis allmängiltiga eller bindande.

Fråga: När påven uttalar sig om frågor kring tron från sitt ämbete sk ex cathedra så är han enligt beslut i Vatikankonsiliet 1870 ofelbar. Hur ser man på det från annat kristet håll? Det bör ju rimligen innebära att den enda rätta kristna tron är det som den katolska kyrkan säger. (L.O.)

Dogmen om ”påvens ofelbarhet” innebär inte att den romersk-katolska kyrkans högste ledare på något vis som person skulle vara ofelbar. Innebörden är att han, i egenskap av Guds ställföreträdare på Jorden, fungerar som ett Guds språkrör då han uttalar sig om kyrkans lära ”ex cathedra”, under uttryckligt åberopande av sitt herde- och läroämbete.

Ofelbarhetsdogmen fastslogs inom den romersk-katolska kyrkan den 18 juli 1870, vid det första Vatikankonciliet i Rom 1869-1870. Dogmen anses ha använts vid två tillfällen. Första gången var då påven Pius IX år 1854 slog fast som en katolsk trossanning att jungfru Maria liksom Jesus blev till genom ett under, genom en ”obefläckad avlelse” (Immaculata Conceptio). Andra gången var år 1950 när påven Pius XII fastställde läran om att Maria togs upp kroppsligen till himlen (Assumptio Mariae).

(Ingen av dessa läror har alltså något stöd i bibeln, utan grundar sig enbart på påvens "ofelbara" beslut.)

Dogmen att påven skulle vara ofelbar då han uttalar sig i egenskap av påve fastslogs som sagt i ett romersk-katolskt kyrkomöte. Andra kristna betraktar detta beslut exakt på det viset, nämligen som ett uttryck för vad den katolska kyrkan anser. Och eftersom andra kristna inte anser att den romerska kyrkans beslut är på något vis allmängiltiga eller bindande, så anser man inte heller att påven någonsin är Guds ofelbara språkrör, oavsett när, var eller hur han gör sina uttalanden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Påvens roll genom tiderna
Påven, Roms biskop och den romersk-katolska kyrkans överhuvud, enligt romersk uppfattning Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden.

Var Petrus kyrkans klippgrund?
Simon hade inte svårt att förstå vad Jesus menade när han sa att 'på denna klippa ska jag bygga min församling'.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.