Följ Bibelfrågan på Facebook

Offer till döda

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vilka seder människor av andra religioner hade var inte något som den kristna församlingen engagerade sig i.

Fråga: Det finns i min släkt folk som offrar mat och dryck till de döda. När andra äter och dricker från deras bord blir de glada för det var ett offer till de döda. Jag tycker att det är oheligt.De gör gud av de döda när de offrar till den döde. Jag vill visa dem att bibeln säger att man inte får offra mat och dryck till de döda? Kan jag använda 1 Kor 10:14-33? (G.M.)

Vi måste komma ihåg att alla detaljerade föreskrifter i Gamla testamentet handlade om hur medlemmarna av det gamla förbundet, judarna, skulle leva. Och föreskrifterna i Nya testamentet handlade om hur medlemmarna av det nya förbundet, de messiastroende, skulle leva.  

Alla de uppmaningar vi möter i Nya testamentet - vare sig de gäller män, kvinnor, gifta, ogifta, unga eller gamla - avser förhållandena inom den kristna församlingen. Hur människor levde i samhället i övrigt - vilka seder människor av andra religioner hade, vem de gifte sig med, hur de klädde sig, vad de åt, vilka gudar de tillbad och offrade till - var inte något som den kristna församlingen engagerade sig i. Eller som Paulus uttryckte det:

"Hur kan det vara min sak att döma dem som står utanför [församlingen]? Är det inte dem som står innanför ni ska döma? Dem som står utanför ska Gud döma" (1 Kor 5:4)

Däremot fördömer både Gamla och Nya testamentet de judar respektive kristna som deltog i - eller själva tog efter - hedniska religioners seder och bruk. De verser du refererar till gäller alltså hur de troende, medlemmarna av den kristna församlingen, skulle leva och handla.

Det här är viktigt att tänka på, särskilt i dag när man så ofta - exempelvis på tidningars insändarsidor - ser hur kristna människor använder sig av bibelord då de argumenterar för hur icke troende människor ska leva och vilka beslut representanter för samhället ska fatta i olika frågor.  

Jag vet inte om dina släktingar är kristna. Om de är det, så gäller naturligtvis Paulus uppmaningar i Korintierbrevet dem. Om de inte är kristna, så har de ingen anledning att bry sig om vad Paulus säger - och vi har ingen rätt att döma dem. Då är det bara naturligt om deras religion säger att de kan offra till de döda och helt förklarligt att de gläds åt att andra vill äta sådant som de offrat.

Däremot kan ju du, som kristen, förklara att för dig känns det fel att äta mat som du vet har offrats till döda. Och om de undrar varför, kan du också visa dem vad Paulus skriver i Korintierbrevet och understryka att du tar din tro på allvar, precis så som de gör med sin.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dyrkade Israels kung David avgudar?
Hur kan det komma sig att Israels kung David hade en "husgud" i sitt hus, så som det står i Samuelsboken?

Dyrkade judarna stjärnorna?
I 2 Kungaboken står det att israeliterna i sitt tempel hade "föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara". Hur ska man tolka det? Tillbad israeliterna fler gudar än Jahve i templet?

Halalslakt och avgudaoffer
I dag förekommer inga djuroffer inom judendomen - och inom islam har det aldrig förekommit.

Kors, krucifix och avgudabilder
Hur kan man förena det kristna bruket av krucifix och kors med bibeln förbud mot gudabilder?

Avgudadyrkan i bibeln
Många gånger under seklernas lopp lämnade israeliterna Herren och började dyrka andra gudar. Avgudadyrkan var en vanligt förekommande synd.

Didaché - de tolv apostlarnas lära
Didache, från omkring år 100, utgör en ovärderlig källa till kunskap om den tidiga kristna församlingen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.