Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan en kristen och en icke-kristen leva tillsammans?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan en kristen och icke kristen leva ett bra liv tillsammans med tanke på att livssynen och tankesättet är olika? Eller blir konflikterna för många för att ett sådant förhållande skall fungera? (C.L.)

Det kan säkert fungera alldeles utmärkt, bara båda är införstådda med, och respekterar, att man faktiskt har olika livssyn. Om ingen försöker tvinga den andra att anamma den egna tron så behöver det inte vara några konflikter över huvud taget. Jag har inte sett något exempel på relationer som inte fungerat därför att man har haft olika tro, men däremot åtskilliga förhållanden som brustit av andra orsaker - arbete, fritidsintressen, sex etc etc - som inte har ett dugg med skiljaktighet i fråga om tro att göra. Så det finns utan tvekan fler riskfaktorer på andra områden än på livsåskådningens.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är kristnas syn på att giftas bort?
Jag går sista året på gymnasiet och gör ett fördjupningsarbete om etik, tolerans. Jag ska skriva om de kristnas syn på att gifta bort. Skulle bli jättetacksam om du ville berätta hur ni ser på det.

Vem får en kristen gifta sig med?
Hur hanterar ni om någon troende inom kristendomen väljer att ingå ett äktenskap/en relation med en inom en annan religion?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Vad säger bibeln om skilsmässor?
Vad säger bibeln - och då i första hand Jesus - om skilsmässor? Får den som är kristen skilja sig?

Jesu svar om äktenskap
Angående samkönade äktenskap. Står det inte i Markusevangeliet att en man ska lämna sina föräldrar, finna en kvinna, och de ska bli "ett kött"? Detta när Jesus svarar på frågor om äktenskap. Vad jag förstår är detta en stor del av grunden till äktenskap.

Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.