Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristnas syn på sjukdom, vård och omsorg

Bibelfrågan: Frågor och svar

Att man tror att Jesus var och är Messias och har beslutat sig för att följa honom, har ingenting med synen på hälsa och sjukdom att göra.

Fråga: Hur ser ni kristna på hälsa, sjukdom, vård och omsorg? (J.J.)

Inte på något speciellt sätt, utan precis på samma sätt som alla andra ser på det.

Hälsa är något positivt (WHO definierar det som "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande"), sjukdom något negativt ("ett tillstånd eller en process hos människa eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt"), vård och omsorg något nödvändigt och självklart.

Att man är kristen, dvs att man tror att Jesus var och är Messias (Kristus) och att man accepterar honom som sin herre och har beslutat sig för att följa honom, har ingenting med synen på hälsa och sjukdom att göra. Möjligen kan man säga att strävan efter att leva i linje med Guds vilja - att "älska sin medmänniska som sig själv" och "behandla andra så som man själv vill bli behandlad" ger en extra motivation att engagera sig i andra människors bästa, vilket kan komma till uttryck exempelvis i vård- och omsorgsarbete.

Men den motivationen skiljer sig inte från den som andra - icketroende - kan känna av rent humanitära skäl. Medmänsklighet är inget som är unikt för kristna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kristendomen och psykiska sjukdomar
Vad anser kristendomen om psykiskt sjuka?

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Är reiki och qigong bara båg?
Är andliga metoder för att bota sjuka bara båg, t.ex. reiki healing? Chi gong?

Är sjukdomar ett Guds straff?
Kan man utifrån 5 Mos 28:21-27 tala om specifika sjukdomar, exempelvis reumatism i vers 22?

Diskriminerar Gud handikappade?
Mose lag förbjuder handikappade att bära fram offer i tabernaklet.

Död före syndafallet
Har alla sjukdomar och katastrofer på jorden sitt ursprung i synden eller existerade det sjukdomar och död även före Adams och Evas val att bryta mot Guds vilja?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.