Följ Bibelfrågan på Facebook

Har inte Jesus besegrat satan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Genom att Jesus med sitt liv, sin död och sin uppståndelse gjorde det möjligt för varje människa att få evigt liv, gjorde han dödens herre maktlös.

Fråga: Kristna brukar säga att Jesus genom sin död på korset har fullständigt besegrat djävulen. Men i verkligheten det ser ut tvärtom! Ondskan blir bara större och större för varje dag! Hur kan man säga då att 'satan har blivit besegrat'? Förklara gärna vad menas här med seger! Om Jesus har besegrat satan på korset varför då finns så mycket ondska överallt i världen? Det här är mycket viktig fråga för min tro på Jesus! (G.K.)

Guds avsikt med att skapa människan var (och är) enligt bibeln att skapa sin fullkomliga avbild - en odödlig, andlig varelse. Satans avsikt har ända sedan begynnelsen varit att förhindra att människan ska få evigt liv. För att Gud ska kunna ge människan evigt liv måste hon följa Guds vilja, och därför var satans första åtgärd att få de första människorna att bryta mot Guds vilja. De lyssnade till lockelsen att själva avgöra vad som var gott och ont, rätt och fel, och därmed stängdes vägen till "livets träd" - det eviga livet - för dem och deras efterkommande. Kvar fanns bara en ofta mödosam tillvaro och ett oundvikligt slut - döden.

I årtusenden har människor levt i skräck för döden - slavar under rädslan för detta svarta, okända som ingen kunde undkomma och som vilade som ett ständigt hot över dem.

Hebreerbrevet 2:14-15 säger att genom att Jesus med sitt liv, sin död och sin uppståndelse gjorde det möjligt för varje människa att få evigt liv, gjorde han dödens herre maktlös. Inget - varken satan eller någon/något annat - kan hindra oss från att få evigt liv. Detta faktum innebär att alla de människor, som hela sitt liv har levt i fruktan för döden, inte längre behöver gå med denna fruktan.

Däremot har inte ondskan och lidandet upphört. Så länge människor väljer att inte gå Guds väg, så länge människor älskar sig själva och hatar sina medmänniskor, så länge kommer vi att se lidande på jorden. Det kommer inte att upphöra förrän den dag Messias (Kristus) kommer till jorden och upprättar sitt rike. Då kommer inte bara världen att förvandlas, utan också mänskligheten. Till dess kommer vi att få uppleva krig, misshandel, våldtäkter, tortyr och terrordåd.

Men även om satan kan få människor att utnyttja, plåga och döda varandra, så har Jesus vunnit den yttersta segern. Satan kan nämligen inte ta ifrån oss det som varit hela syftet med vår tillvaro ända sedan mänsklighetens skapelse, nämligen det eviga livet. Det är Jesu stora seger!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli "Guds avbilder"?

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus hade uppstått skulle det inte ha funnits mer anledning att fästa någon vikt vid hans ord än vid någon annan vishetslärares.

Är satan mäktigare än Gud?
Är djävulen lika stark som Gud? Kan djävulen döda också?

Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Tusenårsriket
Tusenårsriket är en av benämningarna på det världsomspännande rike som Messias enligt profetiorna ska upprätta på jorden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.