Följ Bibelfrågan på Facebook

Ondskans värld

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om inte vår fysiska värld hade varit skapad som den är skapad, hade inget fysiskt liv (och följaktligen inte heller du och jag) kunnat uppstå...

Fråga: Ondskans och katastrofernas förbannade värld - måste den ovillkorligen vara skapad som den är skapad? (H.O.)

Huruvida en fysisk värld måste vara skapad så som vår, kan ingen uttala sig om. Men eftersom fysisk materia ofrånkomligen har vissa egenskaper, så finns det vissa fysikaliska ramar eller gränser för hur en materiell värld kan gestalta sig. Om vi ser på förhållandena på andra planeter så är de också i hög grad "katastrofala" med ständigt pågående omvälvningar, vulkanutbrott, stekande hetta och iskyla. En fysisk värld rymmer således oundvikligen allt detta som vi kallar "katastrofer", men som egentligen bara är naturliga resultat av de egenskaper materian har och de lagar som styr den.

Men materians egenskaper är också en förutsättning för uppkomsten av liv, så som vi känner det. Så om inte vår fysiska värld hade varit skapad som den är skapad, hade inget fysiskt liv (och följaktligen inte heller du och jag) kunnat uppstå - och då hade du aldrig kunnat ställa denna fråga...

Vad det gäller ondskan i världen så skapas den av människan. Hon är nämligen den enda varelse - såvitt vi vet - som kan vara ond. Nästan alla organismer, från virus och bakterier till gorillor och valar, kan åstadkomma lidande (undantag är möjligen daggmaskar och liknande djur), men människan är den enda som gör det med avsikten att någon annan individ ska lida.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gud och ondskan i världen
Skapade Gud ondskan?

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga "gudsavbilder" redan från början? Då hade vi ju sluppit vara med om allt lidande och elände som människor har utsatt varandra för sedan tidernas begynnelse.

Visar ondskan i världen att Gud måste vara antingen maktlös eller illvillig?
Vill Gud förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan han men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån kommer då ondskan?

Lidande och ondska
Ondska är ett moraliskt begrepp och följaktligen helt förbehållet varelser som besitter förmågan att tänka i moraliska termer, att fundera över huruvida en viss handling är moraliskt rätt eller fel

Har Gud skapat ondskan?
Om människan kan välja ont måste det komma någonstans ifrån. Ondska kan inte uppstå ur intet. Om Gud är skaparen av allt, måste han ha tänkt de tankar vi tänker.

Varför stoppar inte Gud allt lidande?
Om Gud är kärleken och om Gud är allsmäktig, varför ser han då inte till så att det blir slut på all ondska och allt lidande?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.