Följ Bibelfrågan på Facebook

Pratade Jesus grekiska?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Nya testamentet översattes till svenska hade det försvenskade grekiska ordet "evaggelion" blivit så inrotat att man använde det i stället för att översätta till "glädjebudskap".

Fråga: Bruket att kalla de fyra berättelserna för evangelier ska ha uppkommit på 200-talet, men när jag läser Nya testamentet så märker jag att begreppet 'evangelium' är inskrivet i texten och det är genomgående i hela NT. Varför skulle Jesus säga att hans budskap skall kallas för evangelium? Vi menas ha autentiska uttryck av honom i NT, på hans eget språk, så varför skulle han helt plötsligt börja tala grekiska? Om han inte sagt det så är det urkundsförfalskning. (S.H.)

Ordet "evangelium" är ju en försvenskning av det grekiska ordet "euaggelion" som betyder "glatt budskap", "goda nyheter" el.likn.

Men själv talade Jesus arameiska (åtminstone huvudsakligen). Så när han talade om sitt budskap som "de goda nyheterna" eller "glädjebudskapet" om Guds rike använde han följaktligen det arameiska ordet basbarta (eller möjligen hebreiska besorah) för detta. Men när sedan Jesusbiografierna skrevs på grekiska och man citerade Jesu ord om "glädjebudskapet" använde man (naturligtvis) det grekiska ordet för detta, nämligen "euaggelion".

Men Jesus använde alltså aldrig det grekiska ordet "euaggelion" och sa inte att hans budskap skulle kallas så, utan han beskrev bara sitt budskap som "ett glädjebudskap", ett basbarta.

Så småningom kom man att kalla de fyra Jesusbiografierna, som ju allesamman innehöll Jesu glädjebudskap (euaggelion), för "euaggelion enligt Matteus" (alltså "glädjebudskapet enligt Matteus), "euaggelion enligt Markus" ("glädjebudskapet enligt Markus) etc. Och nästa steg blev att man kallade de fyra berättelserna om Jesus för fyra "glädjebudskap", dvs fyra evangelier.

När Nya testamentet översattes till svenska hade det försvenskade grekiska ordet "evaggelion" blivit så inrotat att man använde det i stället för att översätta till "glädjebudskap". Men man kan notera att i Bibel 2000 lyder exempelvis Jesu ord i Mark 1:15: "Omvänd er och tro på budskapet." I den gamla översättningen stod det: "Gören bättring och tron evangelium."

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Språket i Nya testamentet
Jag undrar vilket språk NT är skrivet på?

Grekisk bibel i judisk synagoga
I Luk 4:18 talar Jesus, från Jes 61:1f, om syn för de blinda, och han läser från Septuaginta, eftersom biten om blinda inte finns i originalet. Varför skulle Jesus i en judisk synagoga läsa på grekiska?

Använde Jesus ordet 'evangelium'?
Bibelkommissionen säger i vår Bibelöversättning att Jesus säger att "varhelst evangeliet predikas, skall vittnesbördet om kvinnan som smorde honom med olja omnämnas. Jag undrar om Jesus verkligen nämnde ordet 'evangeliet'? Är inte detta ett betydligt senare uttryck?

Evangeliernas mottagare
Till vem eller vilka skrev Matteus, Markus, Lukas och Johannes sina evangelier?

När skrevs evangelierna?
När författades de fyra evangelierna i Nya testamentet?

Matteus arameiska evangelium
I ett svar uppges att det finns (fanns?) en arameisk version av Matteusevangeliet som skulle ha tillkommit redan på 40-talet, medan den allmänna uppfattningen ju är att evangeliet i sin grekiska version tillkom först efter år 75. Det vore intressant att få veta mer om dokumentationen bakom den arameiska versionen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.