Följ Bibelfrågan på Facebook

Orent djur som kristen symbol?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har en fråga om örnen. I 3 Moseboken 11:13 och i 5 Moseboken 14:11-12 står att örnen tillhör de orena djur som man inte får äta. Samtidigt är örnen en symbol för evangelisten Johannes och örnens vingflykt ses också som en parallell till Kristi himmelsfärd. Vidare är gripen (lejon och örn) en symbol för Kristi dubbla natur. Hur går detta att förena? (L.S.)

Att örnen är "oren" innebär bara att den är olämplig som människoföda - inget annat. Det är alltså inte något fel eller syndigt med örnen i övrigt. Lejon är för övrigt också "orena" djur - dvs olämpliga som föda - men det är också allt som ingår i begreppet "oren" när det gäller mat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Orena djur i Noas ark
När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför?

Onani, orenhet och synd
I Bibeln står det att en person som har 'haft sädesavgång' ska förklaras oren till kvällen. Måste då inte onani vara synd?

Fördömer Gud grisen?
Varför fördömer Gud grisen som mat och säger både i Jeremia och Jesaja att folket inte skall äta den? Gud har ju själv gjort grisen och Gud som fullkomlig Gud kan väl inte göra en ofullkomlig gris som tycks vara förhatlig i hans egna ögon?

Orenhet utifrån och inifrån
Läste artikeln om 'Rena och orena djur'. Vad anses då vara innebörden i Mark 7:15: 'Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.'

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"? Men varför gav då Gud en gång reglerna att folk bara skulle äta vissa djur, bara för att sedan upphäva buden igen?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.