Följ Bibelfrågan på Facebook

Orenhet utifrån och inifrån

Bibelfrågan: Frågor och svar

Människan blir helt enkelt inte oren även om hon äter något som är orent.

Fråga: Läste artikeln om 'Rena och orena djur'. Vad anses då vara innebörden i Mark 7:15: 'Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.' (M.W.)

Stället i Markus handlar över huvud taget inte om ren eller oren föda eller något annat som Gud förklarat rent eller orent, utan om fariseernas kritik av lärjungarna för att de åt bröd utan att först ha tvättat händerna, så som de äldstes traditioner föreskrev.

Och Jesus svarade att det inte spelade någon roll om de tvättade händerna före maten eller inte, för ingenting som en människa stoppar i sig kan göra henne oren. Människan blir helt enkelt inte oren även om hon äter något som är orent, utan det som gör människan oren är sådant som kommer inifrån - onda tankar, mord, stöld, elakhet etc etc.

Vad Jesus säger är alltså inte att de djur som Gud förklarat orena plötsligt har blivit rena och lämpliga som människoföda, utan bara att ingenting som människan äter kan göra henne oren.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Orena djur i Noas ark
När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför?

Varför skulle den spetälske gå till prästen?
Jag undrar varför Jesus säger följande: Matt 1:44. och sade till honom: 'Se till, att du icke säger något härom för någon; men gå bort och visa dig för prästen, och frambär för din rening det offer som Moses har påbjudit, till ett vittnesbörd för dem.' Är det för att visa/tala om, för de skriftlärde, att han som kan och skall fullborda lagen har kommit?

Fördömer Gud grisen?
Varför fördömer Gud grisen som mat och säger både i Jeremia och Jesaja att folket inte skall äta den? Gud har ju själv gjort grisen och Gud som fullkomlig Gud kan väl inte göra en ofullkomlig gris som tycks vara förhatlig i hans egna ögon?

Judar, muslimer, kristna och griskött
Varför äter inte judar och muslimer griskött?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.