Följ Bibelfrågan på Facebook

Ortodoxa kyrkans syn på abort

Bibelfrågan: Frågor och svar

Människan blir inte människa vid någon specifik tidpunkt utan är hela tiden samma individ i olika stadier av en successiv utveckling och tillväxt som börjar redan vid befruktningen.

Fråga: Vad har ortodoxa kyrkan för syn om abort och varför har de den synen eller åsikten om det? (C.L.)

Den ortodoxa kyrkans syn på abort - att avsiktligt döda ett barn innan det hunnit födas, dvs under fosterstadiet - är densamma som övriga kristna kyrkors och alla kristnas. Abort strider mot Guds ord.

Denna syn baserar sig ytterst på en av de tio "grundregler" (De tio budorden) som Gud gav människan att följa: "Du ska inte mörda" (2 Mos 20:13 och 5 Mos 5:17).

Detta förbud mot att avbryta en människas liv gäller enligt kristen syn oavsett hennes ålder. I och med att människan inte blir människa vid någon specifik tidpunkt (födseln utgör inte någon avgörande gräns förutom att den unga organismen övergår från att vara helt beroende av en annan individ för sin överlevnad till att successivt klara sig mer och mer på egen hand), utan hon hela tiden är samma individ i olika stadier av den successiva utveckling och tillväxt som fortgår från befruktningen fram till 25-20 års ålder, betyder det att abort är oförenlig med Guds vilja, både så som den kommer till uttryck i "de tio budorden" och i Jesu undervisning

Det äldsta uttryckliga förbudet mot abort, som finns i någon kristen skrift, finns att läsa i "Didache - de tolv apostlarnas lära", kap 2, vers 2, som skrevs redan 70 år efter Jesu verksamhetstid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad anser bibeln om abort?
Bibeln nämner inte någonstans abort i den bemärkelse som vi använder ordet.

När börjar livet?
Vårt 'jag', vår personlighet, börjar utvecklas i samma stund som våra celler börjar registrera intryck.

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld?

Abort och kvinnans rätt
Måste inte kvinnan kunna avgöra själv om hon vill göra abort eller inte? Har inte varje kvinna rätt att bestämma över sin egen kropp?

Meningen med livet?
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Bibeln och abort
Jag vet att budorden säger "du ska inte dräpa", men är det att dräpa om man gör abort? Säger Bibeln någonting om det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.