Följ Bibelfrågan på Facebook

Kasta pärlor för svin

Bibelfrågan: Frågor och svar

Om inte Gud kallar en människa, drar henne till sig och ger henne trons gåva så är det omöjligt för henne att tro.

Fråga: Vad syftade Jesus på när han uppmanade lärjungarna att inte kasta sina pärlor för svinen? (G.H.)

Att "kasta pärlor för svin" betyder helt enkelt att man ödslar tid, energi, pengar eller andra resurser på att förse någon med något som vederbörande inte har förstånd att uppskatta - att man ger något som är förnämligt och värdefullt åt någon som inte förstår att inse dess värde - lika lite som svin har förstånd att uppskatta pärlor.

Uttrycket är hämtat från Matteus 7, det som brukar kallas för "bergspredikan". (I själva verket var det inte alls någon predikan utan ett privat samtal som Jesus hade med sina lärjungar. När han såg alla människor drog han sig undan upp på berget för att få vara i fred och undervisa sina lärjungar.

Det exakta citatet lyder så här:

"Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er" (Matt 7:6)

Jesus menade helt enkelt att lärjungarna inte skulle slösa tid och energi på att försöka övertyga människor som ändå inte var intresserade av vad de hade att säga. Sådana människor fanns både bland Jesu eget folk - judarna - och bland "hedningarna", dvs ickejudarna (alla andra folk). Och att övertala någon att tro - eller att försöka väcka en tro genom argument och diskussion - är en omöjlighet. Om inte Gud kallar en människa, drar henne till sig och ger henne trons gåva så är det omöjligt för henne att tro.

"Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom" (Joh 6:44)

"Ingen kan komma till mig om det inte blir honom givet av Fadern" (Joh 6:65)

Förutsättningen för att någon människa ska ta till sig evangeliet och tro på budskapet är att Gud kallar henne. Och Gud väljer olika tillfällen att "dra människor till sig", att öppna deras hjärtan för sanningen, att väcka upp en tro. Om någon i sitt agerande och sitt sätt visade att Gud inte kallade honom , så var det meningslöst för lärjungarna att undervisa honom. Det var lika meningslöst som att kasta pärlor till svin och tro att de skulle ha vett att sätta värde på dem.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den som har, han skall få...
Jesus talade inte alltid i liknelser för att människorna skulle ha lättare att förstå hans undervisning, utan många gånger var det tvärtom.

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Är det Jesus eller vi som väljer?
Bibeln säger att Jesus ska hämta upp sina 'utvalda'. Men om det är Jesus som väljer, vad händer då med vår fria vilja?

Villkoren för evigt liv
Vilka är förutsättningarna för att en människa ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.