Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför skiftar påsken datum?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vid slutet av 100-talet var påskfirandet allmänt utbrett, och Eusebius nämner i sin 'Kyrkohistoria' att det då gav upphov till en av den unga kyrkans svåraste tvister, den s k 'påskstriden'.

Fråga: Alla andra helger infaller ju samma datum varje år, men inte påsken. Hur kommer det sig? En årsdag borde väl firas samma dag jämt? (E.K.)

Den judiska kalendern var i grunden en månkalender där varje månad inleddes av nymåne. Nyåret (och följaktligen även årets övriga månader) inträffade följaktligen vid olika tidpunkter, allt beroende på när det var nymåne. Det kunde således variera flera veckor från år till år.

I Rom använde man sig däremot av en helt annan tidräkning. År 46 f Kr hade Julius Caesar infört en ren solkalender (av samma typ som den gregorianska kalender vi har i dag) där solåret var indelat i 12 månader (utan hänsyn till nymånen) med varierande längd.

Den judiska påsken inföll alltid den 14:e dagen i månaden Nisan. Det var den dagen som Gud en gång hade gett varje israelitisk familj - som då var slavar i Egypten - befallning att slakta ett lamm, äta det i all hast med snabbt bakat ojäst bröd och örter och sedan ge sig iväg från Egypten. Från den dagen firade man varje år, samma dag, befrielsen från slaveriet i Egypten. Men eftersom månaden Nisan började vid olika tidpunkter, som bestämdes av nymånen, inföll också den 14:e på olika dagar i relation till den romerska kalendern.

Eftersom Jesus korsfästes den 14 Nisan började den kristna församlingen (som ju från början enbart bestod av judar) att högtidlighålla hans död och uppståndelse varje år i samband med det sedvanliga påskfirandet den 14 Nisan.

Vid mitten av 100-talet hade påsken blivit en speciell kristen årsfest som föregicks av fasta. Höjdpunkten var uppståndelsenatten då man vakade under bön, sång och läsning samt utläggning av texten om befrielsen ur Egypten som förebild till den kristna församlingens uttåg ur syndens, dödens och Satans rike. Sammankomsten avslutades på morgonen med nattvardsfirande.

Vid slutet av 100-talet var påskfirandet allmänt utbrett, och Eusebius nämner i sin "Kyrkohistoria" att det då gav upphov till en av den unga kyrkans svåraste tvister, den s k "påskstriden". De västerländska kristna hade börjat fira Jesu uppståndelse på söndagen efter den 14 Nisan, medan de österländska kristna fortsatte att fira Jesu korsfästelse den 14 Nisan (oavsett vad det var för veckodag). Denna dag avbröt de fastan med nattvardsfirande.

För att få enhetlighet i påskfirandet började biskoparna skicka påskbrev till församlingarna, där de angav datum för högtiden och talade om när påskfastan skulle börja.

Vid kyrkomötet i Nicaea år 325 bestämdes det slutligen att påskdagen alltid skulle infalla första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen (påsken kan följaktligen infalla tidigast 22 mars och senast 25 april).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Det osyrade brödets högtid
Redan långt innan israeliterna gav sig av från Egypten förklarade Herren att man i all framtid skulle fira den dagen som en 'Herrens högtid'.

Förekom det slaveri i det gamla Egypten?
Antalet slavar i Egypten ökade kraftigt under Nya riket, på 1500-talet f Kr, när faraonerna gjorde erövringar i Nubien, Kanaan och Syrien och hela befolkningar förslavades på en och samma gång.

Varför 40 år i öknen?
Varför vandrade isreliterna i öknen i 40 år när man idag har sett att om man vandrar från egypten till israel så tar det bara 1,5 år?

Amenhotep eller Ramses?
Vilken farao var det som regerade i Egypten vid tiden för israeliternas utåg?

Bibelns helger - Herrens högtider
Redan under de första århundradena slutade den kristna församlingen att fira de bibliska helgerna - därför att de betraktades som judiska och därför avskyvärda.

Israaeliternas slaveri i Egypten
Egyptiska skrifter visar att slavsystemet var omfattande och att trälar och tvångsarbetare främst utgjordes av icke-egyptier - invandrare och krigsfångar.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.