Följ Bibelfrågan på Facebook

Passionsblomman och Jesu korsfästelse

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Läste på nätet om passionsfrukt och fann till min förvåning att släktet har fått sitt namn av att blommans olika delar sägs föreställa olika symboler vid Jesus korsfästelse. Vilka symboler menar man? (L.W.)

Passionsblommans olika delar har tolkats som symboler för Jesu lidande och död på följande sätt:

Blommans tre färger symboliserar Jesu kläder.
Fruktämnet representerar nattvardskalken.
De tio kronbladen står för de tio trogna apostlarna (Judas förrådde Jesus och Petrus förnekade Jesus).
Den blå "kransen" - bikronan - symboliserar Jesu törnekrona.
De fem röda ståndarna symboliserar Jesu fem sår (i händerna, fötterna och i sidan).
Pistillens tredelade märke är de tre spikar som Jesus korsfästes med (en i vardera hand, en genom båda fötterna).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kors, krucifix och avgudabilder
Står det inte i bibeln att man inte får göra gudabilder? Ändå gör ju ni kristna kors med Jesus på. Hur kommer det sig?

Kommer det kristna korset från tau-korset?
Finns det något belägg för att det kristna korset har sitt ursprung i den hedniska Tau-symbolen?

Varför en fisk som kristen symbol?
Jag undrar hur det kommer sig att kristna använder en fisk som sitt märke i en massa olika sammanhang?

Bibelns förbud mot bilder
Varför och när man började bryta mot bildförbudet?

Vad betyder PX-symbolen?
Vad symboliserar den kristna symbolen "P" med ett "kryss" över "skaftet"?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.