Följ Bibelfrågan på Facebook

Präst och pastor

Bibelfrågan: Frågor och svar

En präst och en pastor har samma funktion - att förkunna Guds ord och leda verksamheten i församlingen.

Fråga: Vad är det för skillnad på präster och pastorer? (E.M.B.)

Inom den svenska kristenheten är en präst (av grekiska presbyteros som betyder "äldste") en person som avlagt teologie kandidat-examen och praktisk-teologiska prov, avlagt prästexamen (anordnad av domkapitlet) samt blivit prästvigd inom Svenska kyrkan. Ordinarie församlingspräster är kyrkoherde (innehavare av pastorat) och komminister (närmast under kyrkoherden).

En pastor (latin: herde) är en frikyrkopredikant, med motsvarande teologisk utbildning vid skolor som oftast är knutna till de olika frikyrkosamfunden. (Frälsningsarméns motsvarighet till pastorer och präster är officerare som får sin grundutbildning och fortbildning vid Frälsningsarméns officersskola.)

"Pastor" är emellertid också ett tilltalsord eller titel för präster inom Svenska kyrkan. Pastor primarius ("den främste herden") är exempelvis titeln för domprosten i Stockholms stift, kyrkoherden i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm.

En präst och en pastor har alltså egentligen samma funktion - att förkunna Guds ord och leda verksamheten i församlingen. Yrkesbeteckningen pastor är emellertid vanligast inom frikyrkan, medan ordet präst enbart används inom Svenska kyrkan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Präst - ett framtidsjobb?
Kommer det att finnas något behov av präster i framtiden?

Präster och kungar
Salig och helig den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de skall bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i tusen år.

Kvinnliga präster
Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar.

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.