Följ Bibelfrågan på Facebook

Patmos

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det var under Johannes tid på ön Patmos som Jesus kom till honom och på ett ytterst dramatiskt sätt lät honom se vad som skulle komma att hända i ’den yttersta tiden’.

Fråga: Var ligger ön Patmos och vad menar aposteln Johannes med att han var där "för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull"? (K.E.)

Patmos är en grekisk ö som ligger i Egeiska havet, söder om Samos och mellan Leros och Ikaria, cirka 6 mil väster om Turkiet. Det är en liten vulkanö - drygt en mil lång och sex kilometer bred - med höga, oländiga berg och mycket oregelbunden kustlinje. Den är uppbyggd av tre vulkaniska bergsmassiv, och den mörka lavan ger den en dyster prägel. Ön är ganska stenig och ofruktbar, men i dag odlar man vete, oliver och druvor där.

På den romerske kejsaren Domitianus tid användes den här ön på grund av sitt isolerade läge som "straffkoloni". Dit förvisade man personer som dömts för olika brott eller betraktades som orosstiftare. År 95 dömdes sålunda ledaren för den kristna församlingen i staden Efesus, Johannes (Jesu "mest älskade lärjunge"), att landsförvisas till Patmos "för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull" (Upp 1:9), dvs som straff för att han förkunnat evangelium.

Det var under hans tid där på ön som Jesus kom till honom och på ett ytterst dramatiskt sätt uppenbarade vad som skulle komma att hända i "den yttersta tiden". Hela Johannes berättelse om vad han fick se i denna framtidsvision finns bevarad i bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.

Efter kejsar Domitianus kom Nerva till makten (han regerade bara åren 96-98) och under hans tid blev Johannes återkallad från sin fångenskap och fick tillåtelse att åter bosätta sig i Efesus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad hände sedan med lärjungarna?
Vad vet vi om vad som hände efter Jesu himmelsfärd med de män som varit hans lärjungar? Finns det dokumenterat vart de tog vägen och vad de gjorde?

Johannes, Jesu älskade lärjunge
Vem var Johannes, Sebedaios son, Jesus älskade lärjunge? När levde han? Hur dog han?

Vilddjuret och Romarriket
Det finns två profetior i bibeln som är unika, därför att de sträcker sig från 600-talet före vår tideräknings början och ända fram till Messias ankomst och upprättandet av Guds välde på jorden.

Uppenbarelsebokens fyra ryttare
Vilka är apokalypsens fyra ryttare som det berättas om i Uppenbarelseboken? När kommer de att rida fram över jorden och sprida död och förindelse?

Finns kvinnan och vilddjuret på euron?
På baksidan av den grekiska 2-euron finns en bild som påminner om kvinnan och vilddjuret i Uppenbarelseboken. Vad är detta?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.