Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur gammal var Paulus när han blev omvänd?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan man räkna ut vilken ålder Paulus var när han började som en Jesu efterföljare? Jag tror inte det står något om hans ålder när han dog, men kan han ha varit ca 30 år när han blev "troende"? Han måste varit ung när Stefanus stenades, han höll deras sk kläder och såg gillande på det, men var inte just då någon av de främsta, alltså en yngling. (B.Å.)

Din gissning på att Paulus skulle ha varit runt 30 år när han blev omvänd och inledde sin kristna verksamhet är nog så nära man kan komma. Paulus säger själv att han var en "ung man" när Stefanus led martyrdöden, och han kallade sig "gammal" när han skrev brevet till Filemon.

Det sistnämnda brevet skrevs omkring år 63, och man kan väl anta att Paulus åtminstone bör ha varit 60 år då för att anse sig själv "gammal". Det skulle innebära att han inte kan ha fötts senare än omkring år 3-4 e Kr, och följaktligen var ungefär 30-31 år när Stefanus stenades, något som bör ha hänt cirka år 35 (man har gissat på allt mellan år 33 och 37 för Stefanus död, så år 35 får väl bli ett "genomsnitt").

Paulus bör alltså ha fötts ca år 3, omvänts omkring år 35 (när han var ca 32 år), börjat verka tillsammans med Barnabas i Antiokia och gjort sin första missionsresa år 44 (när han var ca 40 år), gjort sin andra missionsresa omkring år 50 (när han var ca 47 år), gjort tredje missionsresan omkring år 54 (vid dryga 50 års ålder), förts som fånge till Rom vintern 60-61 (ca 58 år gammal), frigetts och rest runt i Medelhavsområdet åren 63-67 och slutligen halshuggits år 67 (när han var ca 64 år).

Men det här är som sagt ganska osäkra dateringar, och det kan skilja något år i endera riktningen, särskilt i början av Paulus liv och verksamhet. Däremot kan man vara förhållandevis säker på tiden för hans död, eftersom han avrättades under Neros regeringstid och Nero själv dog den 9 juni 68.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att tillhöra Herren
Uttrycket "tillhöra Herren" återkommer på massor av ställen i Paulus brev. Men vad är "kriterierna" för att tillhöra Kristus? Dvs, hur vet man att man gör det (eller att någon annan gör det)?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Vi är några som diskuterat kvinnans roll i församlingen. Tycker Paulus och Petrus är ganska tydliga i sina brev till församlingarna i Korint respektive Timotheus och Titus. Om de ska ses i sin kontext utifrån församlingarna där och på den tiden och inte gäller idag, varför ska då det andra som Paulus säger om församlingen gälla? Att vara konsekvent känns som det sundaste sättet att behandla ordet.

Varifrån fick Paulus sin undervisning?
Varifrån fick Paulus sin undervisning i den kristna läran, när han vistades i Arabien och Damaskus under de tre åren, innan han träffade apostlarna enligt Gal 1:17?

Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.