Följ Bibelfrågan på Facebook

Paulus märkliga uppräkning

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det här är något Paulus berättar i ett brev för att visa församlingsmedlemmar i Korint att Jesus bevisligen uppstått.

Fråga: Kan du förklara 1 Kor 15:5ff? Ordningen verkar märklig. Varför först Kefas, sedan de tolv (lärjungarna?), sedan femhundra okända bröder, sedan Jakob och sedan alla apostlarna (var inte de tolv apostlar)? (O.A.)

Jag förstår inte vad du tycker är konstigt med Paulus uppräkning:

Han berättar att den uppståndne visade sig för Petrus (även kallad Kefas), för de övriga i Jesu närmaste lärjungaskara, (dvs de som gick under benämningen "de tolv"), för drygt 500 andra som sedan kom att tillhöra den Jesustroende församlingen (eftersom Paulus kallar dem "bröder"), för Jakob (inte lärjungen, utan Jesu bror), för "alla apostlarna" (alltså inte bara "de tolv" utan även andra som kom att bli verksamma som apostlar) - och slutligen även för Paulus själv.

Det här är ju inte alls någon fullständig, exakt uppräkning. (Den allra första som mötte den uppståndne Jesus var ju Maria Magdalena och sedan de båda lärjungarna som var på väg till Emmaus. Lukas berättar vidare att Jesus var tillsammans med lärjungarna många gånger under den dryga månaden fram till himmelsfärden.) Det här är något Paulus berättar om i ett brev drygt 25 år senare för att visa församlingsmedlemmar i Korint, som tvivlar på de dödas uppståndelse, att Jesus bevisligen uppstått efter avrättningen och setts av mängder av människor.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När ska alla uppstå?
Bibeln talar om två uppståndelser. Den första äger rum då Messias kommer för att upprätta Guds rike här på jorden.

Första och andra döden
Vad är första respektive andra uppståndelsen, samt första respektive andra döden som det talas om i Uppenbarelseboken?

Vad hände mellan Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd?
Vad hände under de veckor som gick mellan Jesus uppståndelse, vid påsken, och hans himmelsfärd?

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Ska vi bli gudar?
Bibeln säger att Gud från början beslutade sig för att skapa sin avbild, som skulle vara likadan som han (andlig och odödlig).

Var Jesus den förste som uppstod?
Varför står det i 1 Kor 15:20 att Jesus uppstått 'som den förste av de avlidna' om nu bl.a. Lazaros uppstått dessförinnan?

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.