Följ Bibelfrågan på Facebook

Paulus och renhetslagarna

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jesus förklarade, sedan de judiska lärde kritiserat lärjungarna för att de inte utförde den rituella handtvagningen före måltiden, att ingenting som kommer utifrån kan orena människan.

Fråga: Vad betyder bibelordet att "Allt är rent för dem som äro rena; men för de orena och otrogna är intet rent, utan hos dem äro både förstånd och samvete orenade". (Tit. 1:15) Synd och orenhet är ju orent för en Kristen? Kan ni förklara? (P.)

Hela den här texten handlar om judar kontra Jesustroende (kristna). För judarna var begreppen "rent" och "orent" grundläggande. Det fanns mycket som var orent och som man inte fick röra vid, eftersom man då själv blev oren. Orenheten "smittade". Hundar var orena. Grisar var orena. Viss sorts mat var oren. Kvinnor som hade mens var orena. Kvinnor som nyligen fött barn var orena. Sperma var orent. Döda kroppar var orena. Om man åt utan att ha tvättat händerna blev man oren. Och så vidare.

Det är alltså dessa judiska renhetsregler Paulus syftar på, inte någonting annat. Och vad han påpekar är att de här reglerna, där vissa saker är orena och andra rena, inte är något som Jesu efterföljare behöver fästa sig vid. De här judiska renhetslagarna gäller inte dem.

Jesus förklarade ju, sedan de judiska lärde kritiserat lärjungarna för att de inte utförde den rituella handtvagningen före måltiden, att ingenting som kommer utifrån kan orena människan (Matt 15:17). Allting är rent i sig självt (1 Tim 4:4), och det som orenar kommer inifrån. Onda tankar. Sådant är det som orenar människan. Så för den som har ett orent inre, den som inte har gjorts ren från synden, spelar det ingen roll vad han undviker att röra vid, eftersom han redan är oren - tvärtom blir ju allting han rör vid orent för honom, eftersom orenheten "smittar".

Men principen gäller också omvänt. För den människa som har ett rent inre spelar det ingen roll vad hon rör vid, eftersom hon är ren - ingenting hon rör vid blir orent. När en människa blir kristen och beslutar sig för att följa Jesus så rengör Gud hennes hjärta (Apg 15:9). Hon är ren invärtes och ingenting hon rör vid eller kommer nära orenar henne. Därför gäller inte de här judiska renhetslagarna för de kristna (Kol 2:20). För dem är allting rent.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Orena djur i Noas ark
En människa kan också vara ’oren’, men det har ingenting med synd att göra.

Orenhet utifrån och inifrån
Läste artikeln om 'Rena och orena djur'. Vad anses då vara innebörden i Mark 7:15: 'Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren.'

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"? Men varför gav då Gud en gång reglerna att folk bara skulle äta vissa djur, bara för att sedan upphäva buden igen?

Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Onani, orenhet och synd
I Bibeln står det att en person som har 'haft sädesavgång' ska förklaras oren till kvällen. Måste då inte onani vara synd?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.