Följ Bibelfrågan på Facebook

Ändrade Paulus kristendomen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Paulus formulerade den kristna teologin och förklarade den, främst med tanke på de ickejudar som inte kände till något om dess bakgrund i judendomen.

Fråga: Varför får Paulus så mycket skäll i ickekristna kretsar, ändrade han "kristendomen" så mycket? (J.)

Många menar att Paulus i sina skrifter inte tycks veta någonting om människan Jesus och vad han skulle ha sagt och gjort. Det är ett påstående som grundar sig på ren okunskap. I själva verket återkommer Paulus gång på gång till Jesu verksamhet och hans undervisning.

Det finns till och med de som menar att Paulus och Jesus i själva verket var samma person, dvs att Jesus var en figur som Paulus hittade på och som han använde som språkrör för sina egna tankar. Men det skulle göra Paulus till en fullkomlig dubbelnatur som levde och dog för något han själv visste var ren lögn och totalt meningslöst. Paulus påpekar ju nämligen själv att om inte Jesus har dött och uppstått, så är tron på Jesus meningslös.

Dessutom skulle det innebära att alla andra inblandade, Jesu lärjungar, den första församlingen etc inte heller kan ha existerat osv osv - vilket sammantaget leder till att hela den kristna trons uppkomst, utveckling och skriftkällor (otaliga brev och andra skrifter som författades av de tidigaste kristna) skulle ingå i den absolut största konspiration som världen någonsin skådat, och som dessutom skulle ha genomförts av en enda person: Paulus...

Vad Paulus däremot gjorde var att han, som den skriftlärde han var, formulerade den kristna teologin och förklarade den, främst med tanke på de ickejudar som inte kände till något om dess bakgrund i judendomen - och ofta inte ens hade en aning om vad titeln "kristus" - dvs "messias" - egentligen innebar.

När det gäller religionen "kristendomen" - både teologin och hur den kom att utövas rent praktiskt i församlingarna - hade Paulus utan tvekan ett avgörande inflytande. Han var ju grundligt utbildad fariseisk skriftlärd, så han kunde sin bibel. Han förklarade, utvecklade och "systematiserade" den kristna tron, medan de flesta andra inom församlingen bara kort och gott trodde att Jesus var Messias och försökte leva så väl de kunde efter Guds vilja medan de väntade på att Messias skulle komma på himmelens skyar för att döma folken, göra slut på all ondska och upprätta Guds rike.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Paulus löfte
I Apostlagärningarna 18:18 står det att Paulus hade klippt av sig håret därför att han hade "avlagt ett löfte". Vad då för löfte? Att klippa sig?

Paulus - från förföljare till efterföljare
Paulus, hedningarnas apostel, en av kyrkohistoriens största gestalter. Genom sin teologi och missionsverksamhet lösgjorde han kristendomen ur den judiska miljön och blev den hednakristna kyrkans skapare.

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be ("Fader vår").

Paulus och 'den historiske Jesus'
Det viktiga för den första församlingen var inte detaljerna kring Jesu liv och verksamhet, var han var född, vilka byar han vandrat runt i, vilka synagogor han predikat i eller när, var och hur han hade sagt olika saker.

Hur dog aposteln Paulus?
I egenskap av romersk medborgare vädjade Paulus om att få komma till Rom och få sin sak prövad av kejsaren.

Paulus möte med Jesus
Paulus möte med Jesus på vägen till Damaskus blev avgörande för kristendomens fortsatta utveckling till världsreligion.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.