Följ Bibelfrågan på Facebook

Pengar, rikedom och Guds rike

Bibelfrågan: Frågor och svar

Pengar är makt. Pengar kan ge oss äventyr, pengar kan ge oss resor. Pengar innebär status och en position i samhället.

Fråga: Kan inte en människa som är förmögen få evigt liv? Det verkar absurt att Gud skulle ställa upp ett sådant villkor som att man måste ge bort allt man äger för att komma in i Guds rike. (T.A.)

Du syftar naturligtvis på berättelsen om den rike unge mannen, som finns i Matteus evangelium:

En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sade till honom:"... Vill du gå in i livet, så håll buden" ...

     Då sade den unge mannen till Jesus: "Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?"

     Jesus svarade: "Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig."

     När den unge mannen hörde detta gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket (Matt 19:16-22)

Det finns många saker som kan hindra oss från att upprätthålla den relation till Gud som är ett villkor för att vi ska kunna få evigt liv. Hobbies. Mat. Äventyr. Resor. Status. Position. Politik. Allting som intar en sådan dominerande plats i vårt medvetande att det stänger ute allt annat hindrar oss från att ha kontakt med Gud.

Det kanske vanligaste hindret är pengar, eftersom det är det yttersta medlet för oss att nå allt det andra. Pengar är makt. Pengar kan ge oss äventyr, pengar kan ge oss resor. Pengar innebär status och en position i samhället.

Det betyder naturligtvis inte att pengarna i sig själva är någonting ont. Pengar är ju egentligen bara ett praktiskt hjälpmedel när vi ska omvandla vårt arbete till en vara eller en tjänst - i grund och botten en form av utvecklad byteshandel. De har i sig själva inte något som helst moraliskt värde, utan är endast ett medel att åstadkomma något, att få något, att tillgodose egna eller andras behov. Och följaktligen är det inte heller ogudaktigt eller fel på något sätt att vara rik.

Men när vår strävan efter pengar bara har vår egen tillfredsställelse, våra egna behov, vår egen ägandelusta som mål och vi blir så fixerade vid våra pengar att de blir viktigare än allt annat, då är vi rikedomens tjänare, slavar under våra pengar. Om vi inte kan följa Jesus, dvs leva enligt Guds vilja, därför att vi bryr oss mer om våra pengar och vad de kan ge oss - då blir de det yttersta hindret.

Det var det Jesus såg hos den rike unge mannen som frågade vad han skulle göra för att få evigt liv. Grundvillkoren - att följa Guds vilja, Guds lag - hade han uppfyllt, men det var inte det som var det allra viktigaste i hans liv. Det fanns något som betydde mer, något som betydde mest av allt. Det var hans pengar. Det var där hans hjärta fanns.

När Jesus svarade att det som fattades honom var att göra sig av med sina pengar, var det för att pröva honom och se vad som betydde allra mest för honom. Hans reaktion på Jesu ord bekräftade att pengarna betydde mer för honom än att följa Guds vilja. Han gick bedrövad bort.

Därmed utgjorde pengarna - för honom - ett hinder för att komma in i himmelriket, Guds rike. Och därför kunde Jesus säga: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike" (Luk 18:24-25).

Inte på grund av rikedomen som sådan, utan på grund av fixeringen vid rikedomen - kärleken till pengarna och allt man kan få för pengar...

"De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande" (1 Tim 6:9-10)

Så svaret på din fråga blir: Nej! Vi behöver inte skänka bort våra pengar för att komma in i Guds rike. Men om våra pengar betyder mer för oss än att följa Gud (som i den rike ynglingens fall) - om de gör det omöjligt för oss att följa Gud - då har vi inget annat val än att befria oss från dem. För vår egen skull.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Räcker det att bara tro?
Det sägs att man bara behöver tro på Jesus för att få evigt liv? Men vad är tro utan gärningar?

Gå i Jesu fotspår
När Gud uppenbarades i mänsklig gestalt och "tog sin boning bland oss" som Jesus från Nasaret, var det för att föra oss till sig.

Vad menar bibeln med 'världen'?
Bibeln säger att vi inte ska ha några andra gudar än Gud - inget annat vi "tillber", inget annat som betyder så mycket att det får styra våra liv.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.