Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Pingsten

Drygt 30 år efter vår tideräknings början väntade en liten skara judar på att den man som de blivit övertygade om var den efterlängtade Messias - snickaren Y'shua (Jesus) från Nasaret - skulle återvända från himlen för att upprätta Guds rike på jorden, så som profeterna lovat.
      Innan han lämnade dem hade han lovat att skicka en "hjälpare", som skulle hjälpa dem att förstå Guds vilja och hjälpa dem att verkställa det uppdrag han gett dem - att få människor bland alla folk att bli hans lärjungar.
      Knappt två månader efter påsken och Jesu avrättning och uppståndelse, hade de samlats för att fira den stora pingsthögtiden. Plötsligt hördes ett våldsamt dån som fyllde hela huset där de satt...

Under årens lopp har Bibelfrågan fått och besvarat hundratals frågor om pingsten, om den helige andens utgjutelse, om den kristna församlingens födelse, om andens gåvor och frukter, om församlingens uppgift...
      Här är några av de vanligaste frågorna och svaren.


Bakgrunden
Varför firar man pingst
Vad finns det för bakgrund till pingsten (ungefär som Jesu födelse vid julen och Jesu korsfästelse vid påsken)?

Församlingen
Hur började kristendomen?
Under årens lopp framträdde det åtskilliga judar som påstod sig vara Messias och hävdade att de hade fått i uppdrag av Gud att befria landet.

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Judendomens betydelse för kristendomen
Den första kristna församlingen uppstod därför att en grupp judar blev övertygade om att den väntade Messias (Kristus) hade kommit.

Moralisk upprustning eller evigt liv
Om Gud verkligen hade avsikten att ge alla människor på jorden en ny chans till moralisk upprustning genom Jesus och kristendomen, varför satsade han då på att några fiskare vid Genesarets sjö (sannolikt analfabeter) skulle fixa detta? Det fanns ju högkulturer på andra platser t ex i Asien, som vore mer skickade att marknadföra en så viktig sak.

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Båda kyrkorna har ett gemensamt ursprung i den allra första kristna församlingen (lärjungarna som väntade på att Messias skulle komma tillbaka för att upprätta Guds rike) och utgjorde länge en enhet - den kristna kyrkan - oavsett var inom det väldiga romarriket församlingarna fanns.

Kristendom och katolicism
Ursprungligen avsåg begreppet "katolska kyrkan" hela den universella kristna församlingen - kristenheten som helhet.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Abrahams barn
Jag vill veta mer om Abraham och vad som menas med "Abrahams barn". Jag har hört dom som säger att vi kristna är Abrahams barn, men borde det inte vara judarna som är det?

Vilka är Guds utvalda?
I Romarbrevet 8:29-30 pratar Paulus om Guds utvalda, och jag undrar: Vilka är Guds utvalda? Och vad menar Paulus med det han skriver?

Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är summan av all de människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Präst - ett framtidsjobb?
Så länge det finns människor som har ett behov av att höra evangeliet om Guds rike, så länge finns det behov av förkunnare. Och det behovet kommer att växa - och efter Jesu återkomst blir det ännu större.

Att vara kristen
Församlingsmedlem utan tro?
Kan man vara medlem i den kristna kyrkan även om man inte har någon kristen tro?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Blir barn till kristna föräldrar automatiskt kristna?
Om man inte döper sitt barn hör inte barnet till kristendomen då? Eller tillhör det automatiskt om föräldrarna tillhör svenska kyrkan?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Att tillhöra Herren
Vad innebär det att 'tillhöra Jesus'? Hur gör man det - rent konkret?

Kallade och utvalda
Hela Romarbrevet 8 understryker att Gud på alla sätt kommer att hjälpa dem som älskar honom att nå det goda - uppnå evigt liv.

Guds ande
Bokstaven dödar men anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Hur ska någon kunna leva som Jesus?
Om det är meningen att den som är kristen ska leva som Jesus, då finns det nog ingen kristen. Hur ska över huvud taget någon kunna leva som Jesus?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar sina lärjungar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Fattig i anden eller fylld av ande?
Vad menar Jesus i Bergspredikan när han säger att de som är "fattiga i anden" är saliga och att himmelriket tillhör dem. Det låter väldigt motsägelsefullt.

Andens frukter och gåvor
Bibelns ord om andens gåvor
Det kapitel i bibeln som i sin helhet handlar om de andliga gåvorna finns i ett av de brev Paulus skrev till den Jesustroende församlingen i den stora grekiska staden Korint.

Hur vet man att man har fått Guds heliga ande
Det står i bibeln (ungefär) att den som har fått den heliga anden har fått evigt liv. Men hur kan man veta om man verkligen har fått den? Känner man det eller märks det på nåt särskilt sätt?

Andedop och tungotal
Tungomålstalet har för många kommit att bli det definitiva syn- och hörbara beviset på att en människa har blivit andedöpt.

Vishetens gåva
Vishet är någonting mycket mer och större än kunskap.

Jesus och tungomålstal
Vid den första pingsten talade lärjungarna 'främmande tungomål' genom andens kraft. Talade Jesus i tungor någon gång?

Guds ande och olika kyrkor
Varför är det sådan skillnad mellan olika kyrkor? I min församling upplever man ofta att Guds ande är verkligt närvarande, men när jag har varit på gudstjänster i statskyrkan är allting jättestelt och 'korrekt'. Kan man verkligen vara uppfylld av anden utan att det varken syns eller hörs? Eller är det helt enkelt så att Guds ande inte finns där...?

Syftet och målet
Varför skapade Gud oss människor?
Står det nånstans i Bibeln varför Gud skapade oss och varför Jesus måste komma och starta en ny religion?

Varför skapades vi inte fullkomliga?
Varför skapade inte Gud oss som fullkomliga och färdiga 'gudsavbilder' redan från början?

Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli 'Guds avbilder'?

Hamnar anden hos Gud?
Hur kan det komma sig att vissa menar att 'själen', 'anden', hamnar tillbaka till Gud när Pred 9:5-6, Psalm 146:4 och Psalm 104:29 säger annorlunda?

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Hur kan Jesu död ge evigt liv?
Bibeln säger att tack vare att Jesus som fysisk människa levde ett liv utan synd, kunde han dö och sedan uppstå till evigt liv - den förste som någonsin uppstått.

Andligt eller fysiskt evigt liv?
Kommer ingen människa någonsin att bli 'fullkomlig' och få evigt liv i sin fysiska kropp? Var inte den största betydelsen av Jesus död att han offrade en fullkomlig kropp?

Människan - ande, själ och kropp?
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Livet på jorden - en omväg?
Bibeln visar ju att vi ska bli lika Jesus, andliga väsen, till slut. Men varför gjorde inte Gud oss såna från början?

Ska vi bli andar?
Redan i bibelns allra första bok framgår det att Gud skapade människan till sin avbild.

Frälsning - vad är det?
Vad menas med att bli frälst?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Den andliga uppståndelsekroppen
Efter uppståndelsen ska vi förvandlas till en andlig kropp, bli som änglarna. Då försvinner väl den person man var på jorden? Hur mycket av min person blir kvar till evigheten? Med ny kropp och nytt sinne är det ju inte jag längre.

Meningen med livet
Människans skapelse inte är avslutad än. Gud är fortfarande i full färd med att forma sitt största mästerverk.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.